Tisdagen med 26 september fyllde Arcadas idrottsstudenter Myrbacka med rörelseglädje när School Action Day ordnades. Evenemanget, som är en del av det nationella programmet ”Skolan i rörelse”, har som målsättning att skapa mer förutsättningar för fysisk aktivitet skolorna, främja inlärningen och elevernas delaktighet och ge trivsammare och aktivare skoldagar.

Från Arcada hade programmet koodrinerats av idrottsstudent Iina Levonen (II16) och engagerade samtliga av idrottsstudenterna på årskurs ett och två. I evenemanget deltog över 40 samarbetspartners med Arcada som enda yrkeshögskola och i dagen deltog 3800 studenter från Esbo, Vanda och Helsingfors.
- I programmet deltog både låg- och högstadieelever och från Arcada ansvarade vi för alla de aktivteter som hölls utomhus på sandplanen vid Myrbacka idrottscentrum, berättar Levonen, som inledde planeringenav evenemanget i april tillsammans med studiekompisen Siri Salvesén (II16).

Mångsidig idrott som mottogs väl även i regeringen

Andra årets idrottsstudenter hade under dagen fokus på lekar och samarbetsövningar medan första årets idrottsstudenter arbetade som funktionärer. Dagen mottogs även väl i riksdagen då Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho framförde sitt tack till arrangörerna för deras viktiga insats.
- Hela dagen gick jättefint och sammanlagt tog Arcada emot närmare 1300 barn och unga vid sina punkter. Jag tror alla från II16 Och II17 avslutade dagen med ett leende, konstaterar Levonen.
Hon brinner för att få ungdomar att röra på sig mer, och vill i framtiden helst jobba med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
- Att få jobba med ett evenemang som ordnas på nationell nivå ha varit otroligt givande och roligt, och vi hoppas vi kunnat sprida motionsglädje och bygga på klassandan i för de elever som deltagit, konstaterar Levonen.

 

Evenemang