Arcadas rektor Mona Forsskåhl har valts till ny ordförande för Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Genom ett aktivt samarbete gör vi tillsammans en viktig insats för högskoleverksamheten på svenska, säger Forsskåhl.

Till delegationens ansvarsuppgifter hör att koordinera och utveckla den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland genom att bland annat se över utbildningsmöjligheter, arbetsmarknadens krav och regionala behov.

- Tillsammans kan vi hitta de områden och uppdrag där delegationen verkligen kan främja den svenskspråkiga högskoleutbildningen i landet. Huvudsakligen kommer vi att fokusera på hur vi kan synliggöra de svenska utbildningsmöjligheterna bättre och hur vi starkare kan nå ut med dem både i Finland och i hela Norden, säger rektor Mona Forsskåhl, samordningsdelegationens nya ordförande.

Hon ser för tillfället inga skäl till att söka drastiska förändringar i den svenska utbildningspaletten, utan vill istället i samarbete identifiera möjligheter utifrån det nuvarande studieutbudet. Just samarbete är ett nyckelord för Forsskåhl då hon tänker på delegationens arbete.

- Högskolesektorn är i ständig förändring och det finns många relevanta och kniviga utmaningar att ta tag i. Själv ser jag mycket fram emot detta uppdrag. Det är även ett fint förtroende för Arcada och visar att man ser oss som en viktig svensk aktör.

Samordningsdelegationen är ett lagstadgat organ som ger utlåtanden och rekommendationer i frågor som rör den svenska utbildningen i Finland. Enligt Forsskåhl har delegationen en viktig roll inom högskolesektorn.

- Vi har absolut potential och möjlighet att påverka. Men det kräver att alla ser nyttan i att arbeta med de saker som vi kan möta bättre tillsammans än var och en för sig.

Forsskåhl tillträder idag torsdagen den 15 augusti. Hon tar över ordförandeskapet från Åbo Akademis tidigare rektor Mikko Hupa och säger att hon är tacksam för hans värdefulla insats.

- Vi fortsätter arbetet med att samordna den svenska högre utbildningen. Jag vill se delegationen som en aktiv och stark aktör, och alla förutsättningar finns. Det har skett en del förändringar inom delegationen under en kort tid i och med rektorsbyten på flera högskolor, vilket innebär många nya krafter och fräscha tankar och idéer.

I delegationen ingår representanter från alla svensk- och tvåspråkiga högskolor i Finland.

Pressmeddelande