Värmeförlustmätaren, som Arcada har lanserat, är designad för att mäta U-värdet i fastigheter. U-värdet beskriver hur väl ett fönster, eller någon annan del av byggnaden, isolerar mot värmeförluster. Ju lägre U-värde desto bättre isolering. Nu tar ingenjörsbyrån Raksystems i bruk den nya kostnadseffektiva mätmetoden och erbjuder experttjänsten som första företag inom fastighetsbesiktningar i Finland.

Prefekt, FD, docent Mikael Paronen vid institutionen för energi- och materialteknologi vid Arcada har utvecklat servicekonceptet för värmeförlustmätaren. Nu har han utbildat de första experterna i mätmetoden för att möjliggöra att mätinstrumentet tas i bruk i praktiken.

– U-värdesmätaren möjliggör snabba, kostnadseffektiva och byggnadsspecifika mätningar. Utöver att analysarbetet försnabbas kan saneringsåtgärderna som förbättrar isoleringen riktas till de ställen av en byggnad som ger det bästa resultatet, konstaterar Paronen. Resultatet av saneringen blir bättre samtidigt som den här metoden också leder till kostnadsinbesparingar för fastighetsägare.

Värmeförlustmätaren gagnar också miljön. Enligt EU:s vägkarta för resurseffektivitet ska utsläppen av växthusgaser minskas under de kommande 33 åren med 90 procent jämfört med nivåerna år 1995.

– Det ställer enorma krav på att vi minskar vår energiförbrukning. I Finland står boende och fastigheter för över en tredjedel av utsläppen. Här kan vår patenterade värmeförlustmätare spela en avgörande roll i strävan efter att nå målsättningarna, säger Paronen.

Utöver Raksystems finns det ett stort intresse för värmeförlustmätaren och servicekonceptet.

– Mätinstrumentet som är det första i sitt slag i världen har väckt intresse inte bara här i Finland, utan också globalt.

Internationellt erkänt mätinstrument och servicekoncept

Arcada deltog år 2015 tillsammans med Salfords Universitet i en internationell tävling om effektiva U-värdesmätningar anpassade för den brittiska marknaden. Tävlingen ordnades av The Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien. Arcadas värmeförlustmätare vann tävlingen.

Bekanta dig också med Raksystems pressmeddelande.

Tilläggsinformation: Prefekt, FD, docent Mikael Paronen, tfn 041 443 2109, mikael.paronen@arcada.fi

Forskning