FD Mona Forsskåhl har den 5 september installerats som yrkeshögskolan Arcadas nya rektor och VD. – Högskolornas förmåga att verka för demokrati och positiv samhällsutveckling är direkt kopplad till de utbildningspolitiska förutsättningarna, konstaterade Forsskåhl i sitt linjetal.

Forsskåhl betonade att det är med stolthet och respekt – inför såväl Arcadas historia som högskolans mångfacetterade nutid och framtid – som hon åtar sig uppdraget som rektor. I hennes installationstal lade hon särskild vikt vid mångfaldens betydelse för att möta en föränderlig framtid, samt högskolans viktiga roll för ett öppet och demokratiskt samhälle.

– På Arcada är vårt mål klart: vi vill främja samhällets välmående med relevanta lösningar. Vi vill, och kan, bidra till en hållbar utveckling både för er studenter, och för Finland som helhet genom att höja bildningsnivån utifrån grundvärden som tolerans, lyhördhet och initiativkraft, sade hon.

Hon vände sig även till Utbildnings- och kulturministeriet och konstaterade att högskolornas förmåga att verka för demokrati och bidra till en positiv samhällsutveckling är direkt avhängig de utbildningspolitiska förutsättningarna.

– För att Finlands högskolor och universitet – och Arcada bland dem – ska kunna göra detta behöver det finnas en balans i fråga om ekonomi och struktur – en balans mellan å ena sidan en tillräckligt stabil grund för det grundläggande och avtalade utbildningsansvaret, och å andra sidan satsningar på kontinuerligt lärande, innovation och strategisk utveckling.

Forsskåhl tillträdde som Arcadas rektor och VD den 15 maj 2018 efter att högskolans mångåriga rektor Henrik Wolff pensionerats. Installationen firades av medarbetare, studeranden och gäster från företag, myndigheter och organisationer.

Läs samtliga tal från inskriptionen genom att öppna bilagorna nedan.
 

Ytterligare information:
Mona Forsskåhl
Rektor och VD Yrkeshögskolan Arcada
+358 50 430 5940
mona.forsskahl@arcada.fi

Pressmeddelande