FD Mona Forsskåhl, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet, har valts till ny rektor och vd för Yrkeshögskolan Arcada Ab. Forsskåhl tillträder den 15 maj 2018. Arcadas mångårige rektor och vd Henrik Wolff fortsätter fram till dess.
 
Professor Mona Forsskåhl har bred erfarenhet av såväl undervisning, forskning som ledarskap i olika högskolekulturer. Utöver uppdraget vid Helsingfors Universitet har hon varit bl.a. ämnesansvarig professor i nordiska språk och vice dekanus för Fakulteten för språk, översättning och litteratur vid Tammerfors Universitet, ämnesansvarig lektor vid Svenska Handelshögskolan och projektforskare.
 
– Målet med rekryteringen av ny rektor och vd för Arcada har varit att hitta en kompetent och erfaren ledare med mångsidig kunskap om högskolesektorn och en tydlig vision om framtidens Arcada. Vi ser Mona Forsskåhl som en inspirerande ledare, som kan leda Arcada till fortsatt ökad kvalitet i utbildning och forskning och till tillväxt i en föränderlig högskolevärld, kommenterar styrelseordförande Arne Wessberg rektorsvalet.
 
Enligt Mona Forsskåhl har Arcada en central roll i det finländska samhället som svensk utbildningsinstitution och anser att högskolan har stor utvecklingspotential.
 
– Jag ser uppdraget som rektor och vd för Arcada, som är en modern mångbranschhögskola med internationell framtoning, som väldigt spännande. Jag tar över ledarskapet av Arcada i ett intressant brytningsskede, eftersom vi lever i tider då högskolesektorns roll i samhället omvärderas och vetenskapen och dess utbildningsinstitutioner måste våga tänka nytt och gränsöverskridande, konstaterar Mona Forsskåhl och hänvisar till diskussionen om yrkeshögskolornas och universitetens framtida roller i högskoleutbildningen i Finland.
 
Forsskåhl kommer att sätta sig in i styrelsearbetet och ledningen av Arcada fr.o.m. hösten, men tillträder den 15 maj 2018 som rektor och vd. Henrik Wolff lämnar då högskolan efter 23 år som rektor.
 
– Jag är glad att jag under det kommande läsåret har möjlighet att grundligt sätta mig in i Arcadas verksamhet och strategiarbete innan jag tar över ansvaret på heltid. Samtidigt är det viktigt för mig att avsluta pågående forskningsprojekt och lämna över olika nuvarande uppgifter och ansvarsposter på ett smidigt sätt. Jag kommer också att ägna året åt att skapa mig en heltäckande bild av yrkeshögskolebranschen i Norden, säger Forsskåhl.
 
Uppdraget som rektor och vd för Arcada söktes av sammanlagt 18 personer. De sökande representerade ett flertal olika sektorer och kunskapsområden.
 
Tilläggsinformation:
Styrelseordförande Arne Wessberg, tfn 0400 618 800
Professor Mona Forsskåhl, tfn 050 4305940
 
Pressmeddelande