Onsdagen den 15 juni kl. 12.30-14.30 ordnar PAD-projektet ett sommarevenemang på Esplanadens scen i Esplanadparken.

Tillsammans med bland annat riksdagsledamot Li Andersson, stadsdirektör Jussi Pajunen, Johanna Kinnunen från K-köpmannaförbundet och Psykiatriska avdelningschefen (HUS) Lauri Kuosmanen diskuterar vi de ungas utmaningar i dagens samhälle. I början uppträder även det fantastiska bandet Kivelän Kymppi. Evenemanget är gratis. Varmt välkommen!

Information om PAD-projektet:

PAD står för Positive Attitude Development. Syftet med projektet är att påverka attityder gentemot psykisk ohälsa och minska stigma relaterat till mentala problem. Målet är även att främja unga med psykisk ohälsas ställning på arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan Arcada och Tallinns Universitet och utförs i Nyland och Estland. Projektet finansieras av Central Baltic. Projektets samarbetspartner är FinFami och MTKL (Mielenterveyden keskusliitto).

PAD‐projektets blogg

PAD-projektets Facebook-sida

Tilläggsinformation:

Projektledare Jukka Piippo, Yrkeshögskolan Arcada, +358 (0)294 282 590, jukka.piippo[a]arcada.fi

Pressmeddelande