Att kunna jobba vid sidan om heltidsstudier är eftertraktat. Det visar Arcadas siffror från vårens gemensamma ansökan.

2 228 – så många ansökningar fick Arcada till de svenskspråkiga bacherlorutbildningarna. Antalet förstahandssökande och kvinnliga sökande ökade, medan manliga sökande minskade.

Socionomutbildningen (flexibla studier) hade högst söktryck i år med 4,70 sökande per plats. 150 personer vill prova på Arcadas nya koncept: Studera på heltid vid sidan om jobbet.

Det finns en beställning på flexibla studier, säger utbildningsansvariga för socionomutbildningen Bettina Brantberg-Ahlfors.

– Många behöver uppdatera sin utbildning, men det finns också de som jobbar utan utbildning inom det sociala området. Tanken är att man ska kunna använda sitt tidigare kunnande och få det validerat i mån om möjlighet.

Även om konceptet är nytt för Arcada, är det inte nytt för Finland. Brantberg-Ahlfors ser det som en trygghet på att konceptet verkligen fungerar.

– Vi kommer att utveckla de digitala kanalerna som också de som studerar dagtid kan ta del av. Jag tror att utbildningen kommer att vinna på det här, säger Brantberg-Ahlfors.

De bachelorutbildningar som också lockade i år var bland annat kulturproducent (2,33) och hälsovårdare (1,73). De sedvanligt populära utbildningarna till fysioterapeut och förstavårdare har backat något, men har trots det fortsättningsvis höga söktryck.

Av Arcadas 2 260 sökande har 1 578 andra stadiets utbildning eller högskoleutbildning från Finland.

Utbildning