Omtänk 2017, tävlingen som samlar studenter från högskolor i Finland och Sverige, avslutades den 12 maj på Arcada i Helsingfors. Studenterna presenterade värdefulla lösningar på de utmaningar som framtidens kommunikation och journalistik står inför.

I Omtänk deltar studenter från Yrkeshögskolan Arcada, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Södertörns högskola. Tävlingen pågick 10–12 maj och avslutades i Stora auditoriet på Arcada då 13 lag presenterade sina idéer inför juryn.

– Poängen med Omtänk är arbeta fram nya idéer inom en begränsad tidsram. I uppdraget ingår att identifiera ett problem och presentera en lösning för en jury bestående av proffs från mediebranschen. Idéerna ska fokusera på journalistik och media och lösningarna ska vara samhällsnyttiga, berättar Tiina Räisä, lektor i mediekultur och ansvarig för tävlingen på Arcada.

Årets vinnare presenterade ett koncept kallat ”Journalists Vs. Youtubers”, där fokus låg vid den ökande klyftan mellan de yngre och äldre generationernas mediepublik.

– Vi vill skapa en tjänst som gör aktuella ämnen intressanta för ungdomar. Nya medier, som Facebook och YouTube, blir allt mer betydande och traditionella medier börjar mista sin publik. De kan återfå publiken genom interaktiva mediekanaler där tittarna även kan komma med förslag om vad som bör lyftas fram, förklarade Online Media-studerande vid Arcada Viktor Ijäs under presentationstillfället.

Ca 90 studenter deltog i Omtänk 2017 och vi kan räkna med att tävlingen får en fortsättning.

– Studenterna lär sig problemlösning, att pitcha och få feedback. Därtill får de nya vänner, vilket är roligt under själv Omtänkdagarna, men innebär också att de via Omtänk kan skapa kontakter som de har glädje av senare i livet. Efter fyra omgångar med Omtänk som arrangerats på Arcada och Soc&Kom, siktar vi på att nästa år att åka till Stockholm och Södertörns högskola, säger Räisä.

Det vinnande laget i Omtänk 2017 bestod av studenterna Media Dakik, Sebastian Harryson, Ivar Wilenius, Emma Koskelainen, Viktor Ijäs, Ana Silva, Anna Hellberg och Roni Kuronen.

Juryn i Omtänk 2017 bestod av Carl-Gustav Lindén, medieforskare, Sami Kallinen, chef för digitala medier vid KSF Media, Marit af Björkesten, chef för svenska enheten vid Svenska Yle, Torsten Fagerholm, chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik samt Peter Nyman, journalist vid MTV3.

Finalen i Stora auditoriet på Arcada sändes live på nätet och programmet kan också ses i efterhand på Arcadas blogg Inside Arcada.

Tilläggsinformation:

Tiina Räisä, tiina.raisa@arcada.fi, 0207 699 431

 

 

Pressmeddelande