Arcadas engelskspråkiga bachelorutbildningar attraherade enligt preliminära uppgifter sammanlagt 605 sökande i första preferens jämfört med 583 i fjol. Det totala antalet sökande till Arcada var 1818. Ansökan, som avslutades 25 januari 2017, lockade omkring 6000 sökande i första preferens i hela landet.

Drygt hälften av sökande till Arcada kommer från länder utanför Europeiska unionen/EES-området, av vilka högskolorna i Finland uppbär studieavgifter från och med i år. En bachelorutbildning på Arcada kostar 6 000 euro per år. Antalet sökande till Arcada från USA och Ryssland har minskat något, däremot syns en ökning i mängden sökande från Bangladesh. De sökande till Arcada representerar över 50 olika nationaliteter.

– Vi är nöjda med antalet sökande och glada över att Arcada är en internationellt attraktiv högskola. Det goda resultatet tyder på att det finländska utbildningssystemet fortsättningsvis har ett gott rykte och att utbildningarna här lockar trots att de blir avgiftsbelagda från hösten, konstaterar studiechef Annika Stadius.

Arcada jobbar långsiktigt på att ytterligare stärka sin internationella profil och attraktionskraft. För att bibehålla den internationella attraktionskraften behövs också en effektiv antagningsprocess.

– Vi kommer under det här året att undersöka möjligheterna att förenkla och försnabba antagningssystemet för att hålla internationella mått, säger Stadius.  

Arcada erbjuder sammanlagt 80 nybörjarplatser till de engelska utbildningarna International Business (40 platser), Materials Processing Technology (20) och Nursing (20) på bachelornivå. International Business attraherade i år enligt preliminära uppgifter 357 sökande i första preferens, Nursing 158 och Materials Processing Technology 90.

Utöver engelskspråkig utbildning på bachelornivå erbjuder Arcada masterutbildningarna Media Management, International Business Management, Global Health Care, Mental Health och Real Estate Energy. Ansökan till masterutbildningarna infaller samtidigt med gemensam ansökan 15.3–5.4.2017.

ARCADA KOMMUNIKATION

För mer information vänligen kontakta:
Studiechef Annika Stadius, 0207 699 613, annika.stadius@arcada.fi

Pressmeddelande