Annika Keskinen, Sara Åström, Annika Stadius och Ida Söderlund är del av vägledningsteamet.
Annika Keskinen, Sara Åström, Annika Stadius och Ida Söderlund är del av vägledningsteamet.

Helsingforsalliansen öppnar ett högskoleneutralt center för studievägledning. Verksamheten riktar sig främst till personer som är intresserade av att studera på svenska på högskolor i huvudstadsregionen. Centret stöder också studiehandledare, främst i gymnasier och yrkesinstitut.

Centret inleder sin verksamhet med en servicepunkt på webben, där man hittar information om bl.a. utbildningsutbud, antagning, språkkrav och svenskspråkig service som högskolorna erbjuder. Servicepunkten finns på Helsingforsalliansens webbplats studeraihelsingfors.fi.

– Vi kommer till en början att erbjuda webbaserad vägledning inför studievalet, t.ex. via Skype och chatt, berättar Annika Stadius, projektledare för projektet.

Syftet med projektet är att ge stöd för sökande till svensk- och tvåspråkiga högskoleutbildningar i huvudstadsregionen så de ska hitta rätt bland det stora utbudet av information och valmöjligheter.

– Det sker ganska omfattande förändringar inom antagningen till högskolor de närmaste åren och många är osäkra på vad som gäller. Det är också lätt att den svenskspråkiga informationen försvinner bland den finskspråkiga. Vi vill skapa en stödtjänst där det ska vara låg tröskel att fråga om råd gällande studieval, fortsätter Stadius.    

Planeringen av centret inleddes i början 2017 och projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Huvudman för projektet är Yrkeshögskolan Arcada. I projektet deltar också Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Syftet med samarbetet är att stärka och säkerställa en högklassig svenskspråkig högskoleutbildning samt att gemensamt bära ansvar för regionens tvåspråkighet.