Institutet för hälsa och välfärd har 24.9 uppdaterat sin rekommendation om användningen av munskydd. Den uppdaterade rekommendationen omfattar också högskolor under epidemins så kallade upptrappningsfas. 

Helsingfors befinner sig enligt HUS redan i epidemins upptrappningsfas och av den orsaken rekommenderar Arcada från och med fredagen den 25 september att personal, studenter, gäster och besökare använder munskydd då de rör sig på campus i alla situationer då det är möjligt. Genom att alla som befinner sig på campus använder mask och endast tar av den i situationer då det är nödvändigt och tryggt, kan högskolan fortsätta verksamheten på campus. 

Den viktigaste säkerhetsåtgärden är fortfarande att alla som besöker campus håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd och kommer ihåg att tvätta händerna, men en korrekt användning av munskydd minskar risken för smittspridning. 

Läs mera om den uppdaterade rekommendationen och hur man använder munskydd på rätt sätt.