Studentsamarbete pågår.
Studentsamarbete pågår.

När 19 studenter från Yrkeshögskolan Arcada och yrkesinstituten Prakticum och Axxell i dag samlades för en gemensam simulering inom hemvård var det startskottet för en ny form av samarbete. Att studenter vid olika vårdutbildningar samarbetar redan under studietiden ger värdefulla erfarenheter och insikter.

Dagens simulering, som var den första av två, skedde inom ramarna för projektet NURED, där Prakticum och Axxell är Arcadas lokala samarbetspartners. Projektets huvudmål att utveckla hemvården och bättre förbereda vårdpersonal på den vårdverklighet som väntar.
– Den här sortens samarbetssimulering har aldrig genomförts tidigare och den ger viktiga nya kompetenser för studenterna, säger Anu Grönlund, examensansvarig lektor inom vård/hälsovård på Arcada. Hemvårdsteam består ju i själva verket nästan alltid av kombinationer av närvårdare (som utbildas vid Axxell och Prakticum) och sjukskötare eller hälsovårdare (som utbildas vid Arcada). Det är väldigt givande att studenterna redan under studietiden får uppleva fördelarna med samarbetet mellan olika sorters vårdpersonal och lära sig hur man bäst drar nytta av varandras kompetenser.

Under simuleringen var det upp till studenterna själva att planera, prioritera och genomföra hemvårdsbesök hos fyra olika patienter. I Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC) kan studenter vårda patienter i simulerade vårdsituationer, samtidigt som lärare och medstudenter följer händelseförloppet på bildskärmar i angränsande rum för att sedan samlas för en gemensam debrief.
– Dagen har också gett en bra förståelse för vilka aspekter av våra framtida gemensamma simuleringar som vi ska vidareutveckla, säger Pia Dahlström, lektor vid Axxell. Målsättningen och förhoppningen är självklart att det här bara är den första av många framtida samarbetssimuleringar. I dag handlar det om hemvård, men vem vet, givetvis skulle motsvarande simuleringar vara givande inom fler vårdområden.

Att initiativet var uppskattat bland studenterna gick inte att ta miste på.
– Det var spännande, säger Mathilda Högström som läser till närvårdare på Prakticum. Visst lär man sig otroligt mycket genom att delta i en simulering jämfört med att enbart sitta i ett klassrum och lyssna på en lärare. Själv besökte jag t.ex. en schizofren patient i simuleringen, vilket jag aldrig gjort förut, och den erfarenheten kommer jag absolut att ha nytta av i framtiden.

Läs mer om projektet NURED, där Arcada fungerar som huvudman, på projektets blogg (på engelska).

Utbildning