En röd tråd som löper genom all Arcadas utbildningsverksamhet är att studier inte enbart handlar om att läsa, utan också om att göra. Lika självklart som att teori är utgångspunkten för högskolans utbildningar är insikten om att det är först när studenterna får chansen att omvandla det de läst till praktiska kompetenser som de på allvar växer in i sina blivande yrkesroller.

– Föreställ dig att du är nyutexaminerad och sitter på din första anställningsintervju. Andra kandidater kan berätta om vad de läst och om sina vitsord. Du kan däremot berätta att du utöver dina teoretiska studier t.ex. haft chansen att arbeta med ledande företag och organisationer och genomfört riktiga projekt för deras räkning. Givetvis är det en enorm fördel, konstaterar Jutta Törnqvist, lektor i online media.

Samarbete skapar relevant utbildning

Företagssamarbeten på Arcada sker i många former. Det kan t.ex. handla om traditionella gästföreläsningar av branschexperter och alumner, praktikperioder och att studenters slutarbeten ofta skrivs för företags eller organisationers räkning. Men det kan också handla om traineesamarbeten och inte minst om de allt fler kurser där studenter genomför projekt i direkt samarbete med företag.

Enligt Mikael Forsström, lektor i digital marknadsföring, är det ett koncept där alla inblandade står som vinnare.
– Samtidigt som studenterna får en mer konkret bild av det arbetsliv som väntar är det också värdefullt för Arcada på flera plan, säger Forsström. Ett kontinuerligt kunskapsutbyte ger oss chansen att nära följa de snabba förändringarna inom olika branscher, och tack vare att vi är en liten högskola har vi kapacitet att snabbt reagera och anpassa oss till dem. Det innebär också att vi inte bara lär ut de kunskaper som behövs just för dagen, utan i samspråk med branschen kan ligga steget före och förse våra studenter med de kunskaper de behöver i framtiden.

Inom Forsströms eget ämnesområde företagsekonomi är listan över projekt som genomförts i samarbete med arbetslivsrepresentanter lång. T.ex. kan nämnas samarbeten med Vilkas, Paytrail, Posten, GroupM och Apsis. Just nu genomförs ett tvärvetenskapligt projekt inom VR/AR (virtual and augmented reality) där studenter inom utbildningarna i företagsekonomi och online media arbetar nära företag som t.ex. Arilyn, Dingle och förbundet FIVR.
– Det är fantastiskt att få vara med och uppleva den här sortens kurser, säger Lisa Haltia, tredje årets student på utbildningen i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Det är inte många som får den här chansen att jobba så hands-on under sin studietid och också få se så konkreta resultat av sitt arbete. Just kunskaper inom AR och VR är också otroligt värdefulla på arbetsmarknaden i framtiden.

Möjlighet att knyta viktiga kontakter

Också inom online media är kontaktytorna till arbetslivet många. T.ex. är den årligen återkommande kursen inom konceptplanering mycket populär bland studenterna. Då arbetar de antingen direkt med företag för att ta fram t.ex. nya produktidéer eller koncept för marknadsföringskampanjer, eller gentemot marknadsföringsbyrån Mirum och deras uppdragsgivare. De senaste åren har företag och organisationer som t.ex. Nokia, PAM, Pepsi Max, RAY och Svenska Yle välkomnats till Arcada.
– Det är en otroligt värdefull kontakt för studenterna och väldigt givande att få feedback på både sina konceptidéer och presentationer av så välkända och etablerade kunder, säger Törnqvist. Det märks tydligt hur ambitionsnivån höjs och de nya erfarenheterna är både utvecklande och välkomna tillskott på deras CV:n.

Alexander Tallgren, som läser andra året på online media, instämmer.
– Visst känns det extra meningsfullt att arbeta med riktiga företag och att de faktiskt är så intresserade av våra idéer, konstaterar han. Dels vet du att din eller din grupps bidrag kan komma till användning i praktiken, och dels finns det ju alltid en chans till framtida arbetsmöjligheter för företagen om du gör bra ifrån dig.

Ömsesidig nytta

Företagen å sin sida har också mycket att tjäna på samarbetet med studenterna.
– De får nya fräscha idéer från studenter som inte bara är blivande experter, men som många gånger också själva ingår i den målgrupp de vill nå ut till, berättar Törnqvist. Ungdomar födda kring millennieskiftet har ofta en väldigt negativ inställning till traditionell reklam och företagen värdesätter genomarbetade och nyskapande idéer om hur de bäst kan föra ut sina budskap, t.ex. via sociala medier.

Även Forsström kan konstatera att feedbacken från Arcadas samarbetspartners talar sitt tydliga språk.
– Över lag är de imponerade över att våra studenter inte bara sitter med näsan i en bok, utan har förmågan att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken. De ser det som en stor konkurrensfördel för våra studerande.

Utbildning