Flexibla, verklighetsförankrade och en perfekt förberedelse för en chefs- eller utvecklingsposition. Arcadas svenskspråkiga masterutbildningar (högre yrkeshögskoleutbildningar) inom hälsa och välfärd är en språngbräda till nya möjligheter och ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden. En nyhet för året är att de erbjuds helt online.

– Efter några år i arbetslivet är det många som stannar upp och frågar sig vilken karriär är det egentligen de vill skapa för sig själva. Vad är nästa steg? Vad krävs för att kunna ta sig an ledarskaps-, utvecklings- eller forskningsuppgifter? Det är här Arcadas masterutbildningar kommer in i bilden, säger överlärare, FD, Maria Forss, examensansvarig för masterutbildningen inom hälsofrämjande.

Arcada erbjuder fyra masterutbildningar inom hälsa och välfärd på svenska – Avancerad klinisk vård, Det sociala området, Hälsofrämjande och Rehabilitering. En nyhet inför höstens studiestart är att samtliga fyra utbildningar helt genomförs online.

– Det är spännande att kunna erbjuda ökad flexibilitet för våra studenter, konstaterar Forss. Dels öppnar det för fler sökande från hela landet och dels får vi inte glömma att många intresserade befinner sig i arbets- och familjesituationer som kan göra det besvärligt att komma till högskolan. Att man nu kan studera online, och dessutom välja att läsa på del- eller heltid, öppnar dörrarna för många som tidigare velat, men inte kunnat söka.

Arcada har gedigen erfarenhet av att utbilda via nätet.

– När man hör ordet ”onlineutbilding” blir vissa rädda att de ska känna sig ensamma och isolerade under studierna, men det är verkligen inte fallet. Redan tidigare har utbildningarna till stor del varit nätbaserade och det har varit inspirerande att se hur vi tack vare dagens digitala verktyg kan mötas och föra dialog. Studenterna utforskar intressanta frågeställningar tillsammans samtidigt som de odlar sina egna digitala kompetenser.

En förberedelse för ledarskapsuppgifter

Hälsofrämjande ledarskap löper som en röd tråd genom samtliga utbildningar. Utöver de 15 studiepoängen i ledarskap kan även studenternas masterarbeten fokusera på ledarskapsutveckling , vilket ger studierna en tydligare ledarskapsprofil.

–Den klassiska synen där ledaren är just ledare med stort ”L” försvinner och i dag handlar det om ledaren som en ”möjliggörare” och coach. Det handlar om att prioritera det hälsofrämjande arbetet och därmed ge sitt team bästa möjliga förutsättningar för att må bra och bibehålla ett innovativt förhållningssätt. Ledare som klarar av att främja medarbetarnas egna potential blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden.

Ökad behörighet på arbetsmarknaden

Social- och hälsovården är strängt reglerad i Finland och en högre examen är ett krav för att kunna söka de flesta chefs- eller utvecklingstjänster. Elina Sagne-Ollikainen, som tog sin examen från utbildningen i rehabilitering år 2012, kunde direkt konstatera att den nya behörigheten gav nya möjligheter. Hon arbetar för FDUV, en intresseorganisation för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland.

– Jag jobbade som kursplanerare för FDUV redan innan mina masterstudier, och redan i slutskedet av mina studier fick jag chansen att ta mig an nya uppgifter och jobbar nu som sakkunnig inom boendefrågor och utvecklingssamarbete. Jag är fysioterapeut i grunden och för mig var det särskilt intressant att vidga vyerna genom att studera t.ex. organisationsutveckling, ledarskap och projekthantering – det var ett sätt att få nya verktyg och växa i min yrkesroll.

Lära av och med varandra

På arbetsmarknaden är en masterexamen och en magisterexamen från ett universitet likvärdiga. En stor skillnad är däremot att det krävs minst tre års arbetslivserfarenhet för att kunna söka till en masterutbildning, vilket sätter en tydlig prägel på utbildningen.

– Det är en stor skillnad när studenterna kan förankra sina studier i tidigare arbetslivserfarenhet, berättar Forss. Lärprocessen tar utgångspunkt i verkligheten och blir ofta djupare. Den som enbart läst teori tror gärna att allting är lika lätt som i en bok. De som arbetat vet å andra sidan hur komplicerat det kan vara att utveckla och bedriva förändringsarbete inom social- och hälsovården, vilket är ett centralt tema för alla masterutbildningar. Det innebär rikare diskussioner som gör att studenterna ofta också bidrar till varandras lärande.

Sagne-Ollikainen ser också mötet mellan studenternas olika erfarenheter som en av masterutbildningarnas stora styrkor.

– Det är otroligt givande att träffa och skapa nätverk med människor från andra bakgrunder, som kommer med nya infallsvinklar och lyfter fram olika aspekter av arbetet. Det leder till mogna och intressanta diskussioner där man också lär sig mycket av varandra.

Hon tvekar inte att rekommendera Arcadas masterutbildningar för andra.

– Ända sedan jag tog min examen har jag talat varmt om utbildningarna för alla som är intresserade av ledarskap och utveckling. Det är absolut en bra förberedelse för den fortsatta karriären!

Läs mer om masterstudier på Arcada här.

ANSÖKNINGSPERIODEN PÅGÅR 14–28.3.2018

Utbildning