Utvecklingen av blockkedjeteknik förväntas revolutionera flera användningsområden i samhället. Hittills har de största satsningarna på ny teknik gjorts i ekonomibranschen, men målet är att kunna utnyttja teknologin inom allt fler sektorer. Yrkeshögskolan Arcadas nya publikation behandlar tillämpningsmöjligheter för blockkedjeteknik.

Blockkedjetekniken innebär en öppen, delad och kryptografiskt säkrad transaktionskedja, som är fördelad på flera datorer sammankopplade över internet. Under de senaste åren har det producerats en mängd nya idéer och innovationer gällande användningen av blockkedja. Teknologin kunde utnyttjas bland annat inom hälso- och socialvård, utbildning, energiproduktion, upphovsrätt, media, kundhantering, logistik och delningsekonomi.

Publikationen Lohkoketjuteknologian lupaus behandlar faktorer som utveckling och ibruktagande, patentering, standardisering, reglering och statliga samt politiska åtgärder. Det här är den mest omfattande rapporten om blockkedja och dess tillämpningsmöjligheter som skrivits på finska.

- Samtidigt fungerar rapporten som en introduktion till ämnet. Blockkedjan har beskrivits som en ny revolutionerande teknik och kommer sannolikt att förändra verksamheten i många olika samhällssektorer. Därför finns ett klart behov av mer information, säger Mats Nylund, forskare vid institutionen för kultur och kommunikation på Arcada.

Under fjolåret såg man en massiv uppgång i antalet artiklar om blockkedjeteknik i medier och på internet. Den snabba utvecklingen fick allt fler att inse att blockkedja kunde fungera som en användbar lösning på olika utmaningar i samhället.

- I år kommer vi att fördjupa oss i blockkedjan och dess konsekvenser för media. Vi frågar oss vad blockkedjan kan ha för inverkan på journalistiken och de traditionella medierna. Vi utreder detta tillsammans med KSF Media och hoppas på att kunna ge ut resultat på hösten, säger Nylund.

Experter förutspår att det stora genombrottet för blockkedjeteknik är att vänta om fem till tio år. Tekniken förväntas ändå användas i allt större skala redan det här året.

Länk till publikationen Lohkoketjuteknologian lupaus 

Tilläggsuppgifter:
Forskare Mats Nylund, 0294 282 441, mats.nylund@arcada.fi
Forskare Petri Honkanen, 041593420, petri.honkanen@arcada.fi
Forskare Magnus Westerlund, 0294 282 540, magnus.westerlund@arcada.fi

Pressmeddelande, Forskning