Liikesivistysrahasto donerar 35 000 euro och Stiftelsen Tre Smeder gör en tilläggsdonation på 300 000 euro till Arcada. Med bidraget vill Liikesivistysrahasto stöda utvecklingen av de finländska företagens konkurrenskraft nationellt och den ekonomiska utvecklingen i Finland på lång sikt. Stiftelsen Tre Smeder vill med sin tilläggsdonation säkra en utveckling som gynnar en mångsidig och högkvalitativ utbildning på svenska i huvudstadsregionen och samhället i stort.

Donationen från Liikesivistysrahasto är riktad till den företagsekonomiska utbildningen vid Arcada. Utdelningen baserar sig på sysselsättningen bland de utexaminerade och yrkeshögskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt internationalisering.

– De mål som Arcada ställt upp för sin medelinsamling går hand i hand med Liikesivistysrahastos stipendieverksamhets fokusområden. För oss är branschernas och näringslivsorganisationernas förnyelse central, säger Johanna Vesterinen, VD för Liikesivistysrahasto.

Stiftelsen Tre Smeder vill å sin sida stöda både näringslivet och samhället i stort genom en livskraftig och innovativ yrkeshögskolemiljö.

– Vi anser det viktigt att det i huvudstaden finns ett mångsidigt och kvalitativt högtstående utbildningsutbud även för svenskspråkiga. Arcada möter mer än väl de kvalitativa kraven och yrkeshögskolan är en viktig del av helhetsutbudet. Arcada är närvarande i samhället och verkar utgående från omvärldens behov. Samtidigt representerar yrkeshögskolan ett framtidsorienterat tänkesätt som säkert appellerar såväl till studeranden och näringslivet som till samhället i stort. Denna förmåga att kombinera olika uppgifter bekräftas på ett beskrivande sätt i Arcadas målsättning ”Nytänkande för en hållbar framtid”, säger Nina Wilkman, styrelseordförande för Stiftelsen Tre Smeder.

Från högskolans sida är man mycket tacksam för donationerna.

– Vi är oerhört glada och tacksamma för det här förtroendet. Dessa donationer understryker den breda uppskattning både vår utbildning och forskning åtnjuter idag. De möjliggör att vi kan fortsätta att tänka nytt och utveckla vår verksamhet, kommenterar rektor Mona Forsskåhl från Arcada.

Medelinsamlingskampanjen Morgondagens hjältar - Made by Arcada pågår till december 2018. De insamlade medlen stärker Arcadas målmedvetna arbete för hållbar utbildning och forskning i framkanten.

Pressmeddelande