Arcadas sommarskola har i år tagit emot över tusen anmälningar. Speciellt kurserna i ledarskap är populära och under sommarmånaderna fördjupar sig omkring tvåhundra studenter i ämnet.

Det här är tredje året som Arcada erbjuder möjligheten att studera på sommaren, både för nuvarande studenter och externa intresserade. Till de populäraste kurserna hör studiehelheten i ledarskap, som bland annat innehåller personligt ledarskap och teamwork.

- Ledarskap intresserar många, eftersom det till stor del handlar om självkännedom. Studenterna lär sig identifiera och utveckla sina egna personlighetsdrag och styrkor. Det är extra givande då kursen är mångprofessionell, eftersom deltagarna får nya insikter och erfarenheter då de kommer från olika utbildningar, säger Mervi Hernberg, Arcadas företagscoach och ansvarig för kursen Personal Leadership.

Flera fördelar med nätkurser

Kursen består bland annat av presentationer, diskussioner, reflektioner och personlighetstest. Deltagarna arbetar med allt från att identifiera inspirerande ledarstilar till att analysera egna arbetssätt och förutom en inledande föreläsning genomförs hela kursen på distans.

- Fördelen med nätkurser är att studenterna kan avlägga kursen var som helst och när som helst. Det är ingen skillnad var i världen de befinner sig, alla kan ändå delta på samma villkor och känna gemenskap med övriga kursdeltagare.

Enligt Hernberg fungerar kurser med många deltagare bra på nätet, eftersom det uppmuntrar till interaktion och engagemang bland studenterna.

- Online-kurser erbjuder en utmärkt möjlighet till diskussion och grupparbete. Jag har märkt att studenterna vågar uttrycka sig och dela med sig av tankar och erfarenheter på ett annat sätt på nätet jämfört med föreläsningar i klass.

Sommarskolan är en möjlighet för alla

I år erbjuder sommarskolan tjugo kurser. Tidtabellen är anpassad enligt läsåret och kurserna ordnas mellan slutet av april och slutet av augusti.

- För den som inte vill eller kan jobba på sommaren är studier en utmärkt möjlighet. Det är även en chans för den som snabbare vill bli klar med sin examen, säger Lars Wessman, fortbildningschef och ansvarig för Arcadas Sommarskola.

Bland Arcadas sommarkurser finns bland annat design, hälsa, ekonomi och språkstudier. Tack vare det nationella samarbetet kan intresserade ta del av kursutbudet på över tjugo yrkeshögskolor.

- Våra kurser är öppna för alla, så man kan delta även om man till exempel redan är ute i arbetslivet. Det är en fin möjlighet för vem som helst att fördjupa sig i ett nytt ämne under sommaren, säger Wessman.

Utbildning