Svenska Kulturfonden donerar en miljon till Yrkeshögskolan Arcadas medelinsamling. De insamlade medlen riktas till Arcadas grundkapital och avkastningen används för att förstärka högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet.

Enligt Arcadas styrelseordförande Arne Wessberg är donationen ett tecken på Kulturfondens förtroende för Arcada och högskolans insatser för ett tvåspråkigt Finland.

– Vi på Arcada är tacksamma för Kulturfondens stöd. Bidraget bekräftar att högskolans utbildning och forskning uppskattas. Donationen påvisar även Kulturfondens förståelse för och tro på den högre utbildningens betydelse för samhällsutvecklingen, konstaterar Wessberg

Arcada startade medelinsamlingen vid årsskiftet och har sedan dess erhållit över 3 miljoner euro i donationer. Statsrådet har reserverat 24 miljoner euro i medfinansiering att matchas mot medel som yrkeshögskolorna samlar in under 2018.

– Vi hoppas att många fler följer Kulturfondens exempel och deltar i högskolans medelinsamlingskampanj i år. Donationerna är av stor betydelse för Arcadas möjligheter att erbjuda ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet på svenska och bidrar till att ytterligare stärka Arcadas position på högskolemarknaden.   

/ARCADA COMMUNICATIONS

Tilläggsinformation
Styrelseordförande Arne Wessberg, tfn 0400 618 800, arne.wessberg@arcada.fi
Kampanjchef, Susanna Grönblom, tfn 0294 282 514, susanna.gronblom@arcada.fi

Läs mer om kampanjen på arcada.fi/donera.

Pressmeddelande