Jane och Aatos Erkkos stiftelse vill med donationen stöda den utbildning  Yrkeshögskolan Arcada erbjuder. Donationen gjordes inom ramen för Arcadas medelsinsamlingskampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada.

Jane och Aatos Erkkos Stiftelses styrelse ser donationen som en investering i livskraftig forskning och utbildning.

- Sitftelsen uppskattar stort Arcadas utbildning och ser att donationen i kombination med statens motfinansiering stöder högskolan i dess viktiga uppdrag, säger Marja Leskinen, ombud för Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Donationen är ett tecken på uppskattning för den Arcadas verksamhet.

- Jag vill rikta mitt varmaste tack till Jane och Aatos Erkkos stiftelse för den generösa donationen. Den här gåvan kommer att förvaltas med omsorg för bästa möjliga avkastning i form av forskning som utvecklar vår utbildning och gynnar samhället på bred front, säger prorektor Henrika Franck som ansvarar för forskning och innovation vid Arcada.

Fundraisingkampanjen Morgondagens hjältar pågick till 31.12.2018 och sammanlagt. De insamlade medlen används för att stärka Arcadas grundkapital.

Pressmeddelande