För sjukskötare och hälsovårdare Michaela Sjölind kändes hälsa och ledarskap som viktiga kompetenser på framtidens arbetsmarknad. Masterutbildningen i hälsofrämjande på Arcada erbjöd en kombination av dem båda och blev det självklara valet då tanken om att vidareutbilda sig dök upp.

Michaela hade jobbat inom hemsjukvården sedan hon utexaminerades. Då hon var vårdledig med familjens yngsta barn väcktes tankarna på vilka vägar hon ville gå karriärmässigt då hon återvände till arbetslivet.

- Jag visste att det var ledarskap och hälsofrämjande som intresserade mig. Eftersom vården är en bransch i konstant förändring känns det bra att ha mer kompetenser och på så sätt större valmöjligheter på arbetsmarknaden.

Hon fick upp ögonen för Arcadas masterutbildningar inom hälsa och välfärd och möjligheten till deltidsstudier gjorde att hon kunde bolla jobb, studier och familj.

- Eftersom studierna huvudsakligen går på distans fungerade de även för mig som bor och jobbar i Österbotten. Jag har tidigare studerat i Vasa, så det var också intressant att testa på något helt annat och vidga mina vyer.

Att återvända till studierna efter många års paus gick förvånansvärt enkelt, även om det till en början kändes lite utmanande. Mycket har ändrat och digitalt undervisningsmaterial och nätbaserade studier var inte bekanta från tidigare.

- Samtidigt är det bra att även få de kunskaperna som idag är totalt nödvändiga både i arbetslivet och i vardagen. För mig skulle utbildningen heller inte ha gått att genomföra på något annat sätt än via nätet, så jag är glad över den möjligheten.

Några år i arbetslivet ger bättre koll på vad man vill

Att det krävs minst tre års arbetserfarenhet innan man kan söka till masterstudier är bra enligt Michaela. Hon ser flera fördelar med att jobba några år innan man vidareutbildar sig.

- Då har man hunnit samla på sig egen erfarenhet och har sett hur saker fungerar ute i arbetslivet. Dessutom vet man kanske bättre vad man själv vill göra och vilka kompetenser man ännu behöver.

Michaela bytte jobb i början av året och blev då verksamhetsledare för Pensionärshemsföreningen i Kronoby. Eftersom hon har personalansvar och ledaruppgifter skulle hon inte ha kunnat söka tjänsten utan sina masterstudier.

- Studierna har gett mig massor. Förutom intressanta kurser har det även varit givande att få ta del av andras erfarenheter eftersom vi på utbildningen har olika bakgrund och har arbetat med olika saker.

Nu återstår masterarbetet på 30 studiepoäng innan Michaela blir utexaminerad våren 2018.

- Jag rekommenderar alla intresserade att våga ta steget och söka. En bra utbildning ger mervärde och du förlorar inget på att testa. I bästa fall kan det bli starten på en helt ny karriär.

Arcada erbjuder fyra masterutbildningar på svenska, Avancerad klinisk vård, Det sociala området, Hälsofrämjande och Rehabilitering. Nästa ansökningsperiod inleds våren 2018 (för studier som börjar hösten 2018). Läs mer här!

Utbildning