Dennis Biström, Christa Tigerstedt och Shuhua Liu med robotarna Amy och Alf.
Dennis Biström, Christa Tigerstedt och Shuhua Liu med robotarna Amy och Alf.

Vilken roll får den humanoida roboten i det finländska samhället och på arbetsmarknaden? Hur hanterar vi de etiska dilemman som AI och robotar för med sig?

Arcada satsar på framtidens teknologi och har genom projektet The Humanoid Service Robot Project (AFORA) införskaffat sociala och humanoida robotar av typen Amy Waitress och Sanbot Elf, de första av sina slag i Finland. 

AFORA (Amy for Arcada) är ett inlärnings- och utvecklingsprojekt där medarbetare och studenter tillsammans utforskar möjligheter med sociala och humanoida robotar i olika arbetsmiljöer och branscher. Robotar av den här typen används inom detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen samt i social- och hälsovården.

- Projektet vill bidra med kunskap och förståelse för robotik samt utforska hur robotar fungerar inom olika servicesektorer, utan att glömma bort människan och etiken. Möjligheterna robotar erbjuder inom till exempel vården är stora, vilket är mer aktuellt än någonsin just nu, säger Christa Tigerstedt, lektor i företagsekonomi. Tigerstedt har lett det mångprofessionella projektet tillsammans med Shuhua Liu, doktor i informationsteknik, samt Dennis Biström, lektor i informationsteknik.

Projektet, som går ut över branschspecifika gränser, vill också helt konkret lyfta in robotik i Arcadas lärandemiljöer genom att aktivt engagera studenter kring temat. 

- Syftet med vårt projekt är att ge både studenter och medarbetare en möjlighet att uppleva vad interaktion med robotar kan innebära samt förstå vilka möjligheter och utmaningar som finns relaterat till just sociala och humanoida robotar, säger Tigerstedt.

Robotarna presenteras under Arcadas forskningsmässa Färdig för framtiden/Future Ready den 31 mars som i år genomförs online, se länk nedan. Studenter, personal och andra intresserade är varmt välkomna att delta i mässan.  Se bilaga för detaljerat program.

 
Se inspelningen av den digitala mässan från den 31 mars här på vår Youtube-kanal!

Utbildning, Evenemang, Pressmeddelande, Forskning