Asle Fagerstrøm är associate professor vid Westerdals Oslo ACT och gästande seniorforskare på Arcada inom projektet Digital Shoppers – a Nordic Focus.
Asle Fagerstrøm är associate professor vid Westerdals Oslo ACT och gästande seniorforskare på Arcada inom projektet Digital Shoppers – a Nordic Focus.

Digitala inköpslistor och rabatterbjudanden i mobilen, matvaror som handlas med hjälp av QR-koder och automatisk självscanning av varor. Gränsen mellan virtuella och fysiska butiker håller på att suddas ut samtidigt som digitala lösningar förändrar konsumenternas sätt att sköta sina inköp. Det nordiska samarbetsprojektet Digital Shoppers undersöker hur konsumentbeteendet påverkas av ny teknologi.

- Dagligvaruhandeln befinner sig som bäst i en fas av förändring. Teknologin inverkar på hela inköpskedjan hos konsumenten, allt från planering och beslut till verklig handling, säger Asle Fagerstrøm, associate professor vid Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology och gästande seniorforskare på Arcada.

Projektet Digital Shoppers – a Nordic Focus, ett samarbete mellan Arcada och Westerdals Oslo ACT, har som mål att bättre förstå hur konsumentbeteendet inom dagligvaruhandeln förändras i takt med nya digitala lösningar.

- Teknologin påverkar hur vi handlar och försäljningen flyttas allt mer till nätet. Samtidigt sammansmälter det virtuella och det fysiska, då även de traditionella butikerna i allt högre grad använder sig av digitala lösningar.

Det betyder att det inte endast är näthandeln som gör att konsumenternas shoppingbeteende förändras. Även de teknologiska lösningarna blir allt mer närvarande då vi sköter våra inköp.

- Föreståll dig till exempel en så enkel sak som att du om några år handlar tillbehör till fredagstaco. En sensor på varukorgen registrerar dina inköp och vips så får du ett priserbjudande på tacotillbehör i din telefon. Samtidigt kanske varukorgen guidar dig fram till de varor den tror att du kommer att behöva efter att  ha identifierat dina behov, säger Fagerstrøm.

Explosivt genombrott då marknaden är redo

Både marknaden och konsumenterna håller på att anpassa sig till ett nytt inköpsbeteende. Fagerstrøm tror inte på en gradvis förändring, utan menar att det här kommer att explodera den dag konsumenterna är redo för det.

- Man kan jämföra det med till exempel nätbanken. När den väl slog igenom började alla använda den och idag är det få av oss som ens tänker tanken att gå till en bank då vi ska betala räkningar.

Inom en del branscher är det redan vanligare att sköta sina inköp på nätet än i en fysisk butik, till exempel musik, filmer och böcker.

- Hittills har vi huvudsakligen köpt saker vi egentligen inte behöver på nätet, som kläder, skor eller teknikprylar. Men vi tror att det snart kommer att ske ett genombrott inom dagligvaruhandeln, det vill säga att vi köper saker vi verkligen behöver, säger Fagerstrøm.

Redan nu ser han tydliga tecken på det här. Till exempel växer utbudet av matkassar, det vill säga tjänster där kunden klickar hem en matkasse på nätet som sedan levereras hem packad med varor och recept.

- Ett annat exempel är stora reklambilder där matvarorna är försedda med QR-koder, som konsumenten scannar av med sin smarttelefon och på så sätt sköter sina inköp.

Förändringar skapar nya utmaningar 

Ett nytt konsumentbeteende hämtar ändå med sig utmaningar, vilket gör det viktigt att studera den nya digitala konsumenten inom ramen för projektet.

- En angelägen fråga är den personliga integriteten och var gränserna går. Till exempel lagras det redan nu  information om våra köpintentioner på flera ställen då vi sökt efter en viss produkt på nätet.

En annan utmaning är arbetsplatser som försvinner, då allt fler av inköpsmomenten digitaliseras. Tidigare kunde en butik behöva personal för att sköta tio kassor, medan det om ett antal år kanske räcker med en bemannad kassa.

- Även om teknologin erbjuder fantastiska möjligheter är det viktigt att också känna till baksidorna. Det är fascinerande att studera en process som vi ännu inte vet vart den är på väg. Men vi vet att det är otroligt viktigt att kunna förstå konsumentens behov och önskningar, säger Fagerstrøm.

 

DIGITAL SHOPPERS – A NORDIC FOCUS

Internet of Things och mobilteknologi är två intressanta trender inom detaljhandeln. Huvudmålet med projektet är att bättre förstå teknologins inverkan på konsumenters köpbeslut speciellt inom dagligvaruhandeln. Projektet är ett samarbete mellan Arcada och Westerdals Oslo ACT 1.8.2016–31.12.2017.

För mera information:

Asle Fagerstrøm, associate professor vid Westerdals Oslo ACT, fagasl@westerdals.no, +47 95075325
Niklas Eriksson, överlärare vid institutionen för ekonomi och affärsanalys på Arcada, niklas.eriksson@arcada.fi, +35850 3219553

Text och bild: Johanna Modig-Gräsbeck

Forskning