Arcadas hela verksamhet har nu flyttat online. Som helhet har flytten gått väl och både studenter och personal har gjort en stor insats för att lösa de utmaningar som uppstått. 

Vårens ansökningsperiod till Arcadas svenskspråkiga utbildningar har startat, och förberedelserna för att kunna genomföra alternativa inträdesprov på distans är i full gång. Den 16 april får alla sökande information om tidtabell och detaljerade anvisningar gällande antagningen.

Samtidigt arbetar högskolan också med att ta fram smidiga lösningar för att internationella studenter, vars visumprocess försenas på grund av coronavirusepidemin, ska kunna inleda höstterminen på distans. 

Läs mera här. 

Ansök till Arcadas utbildningar på bachelor- och masternivå senast den 1 april!

Utbildning