Den 29–30 juni samlas världsledande akademiker och representanter för banksektorn på Arcada i Helsingfors. Högskolan står då värd för den tredje RiskLab/Finlands Bank/ESRB-konferensen om systematisk riskanalys. Under konferensen behandlas nya lösningar för att förebygga nya vågor av finansiell instabilitet i världsekonomin.

Nya analytiska metoder gör det möjligt att tidigt identifiera sårbarheter i ekonomiska system som kan leda till nya finansiella kriser. Det här fältet, som sett en explosionsartad utveckling de senaste åren, ställs konstant inför nya utmaningar. Behovet fortsätter att öka för riskanalyser på makronivå, inte minst då finanssektorn blir allt mer sammanlänkad med övriga samhället och på grund av de nya förutsättningar som dagens framsteg inom t.ex. säkerhetsindustrin och andra finansiella teknologier medför.

Kaj-Mikael Björk är prefekt för Institutionen för ekonomi och affärsanalys på Arcada och verksam inom RiskLab Finland vid institutionen. Han välkomnar det drastiskt ökade intresset för att främja finansiell stabilitet genom nya tekniska lösningar och ser fram emot intensiva och givande dagar under konferensen.

– I dag har vi nått dit att vi med verktyg som artificiell intelligens, maskininlärning och analytik kan hantera såväl komplexa som enormt stora mängder data, säger Björk. Det kan förebygga finansiell instabilitet tack vare att beslutsfattare förses med bättre informationsunderlag och kan reagera snabbare på vad som händer i världen. Utvecklingen sker i ett rasande tempo, och vi blir hela tiden bättre på att se sambanden i olika skeenden – deras orsak och verkan.

– Konferensen är en arena för utbyte av insikter, kunskaper och erfarenheter på den absolut högsta nivån, vilket också är förklaringen till att konferensen fortsätter att vara så framgångsrik och locka världens samlade expertis.

Konferensen arrangeras av RiskLab, Finlands Bank och Europeiska systemrisknämnden (ESRB). Fokus för årets konferens ligger på teman som hur nollränta påverkar systemrisker och vilka möjligheter och risker framstegen inom finansiell teknologi (FinTech) medför.

Huvudanföranden ges av:

  • Daniel Gros (Direktör för Centre for European Policy Studies)
  • Ross Levine (Professor vid Haas School of Business, UC Berkeley)
  • Erkki Liikanen (Finlands Bank).

Läs mer om konferensen och se programmet i sin helhet på RiskLab Finlands hemsida.

Tilläggsinformation
Kaj-Mikael Björk, Prefekt för Institutionen för ekonomi och affärsanalys på Arcada, tfn 0207 699 432, kaj-mikael.bjork@arcada.fi
 

Pressmeddelande