Oy Karl Fazer Ab donerar 75 000 euro till Arcadas fundraisingkampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada. Donationen stärker högskolans grundkapital och avkastningen från de insamlade medlen används för att utveckla högskolans forsknings- och utbildningsverksamhet samt stärka Arcadas position som en av Finlands ledande högskolor.

– Vi har sedan länge ett mångsidigt och givande samarbete med Arcada. Högskolans olika utbildningsprogram är mycket relevanta för Fazer och Arcadas studenter utgör en språkkunnig rekryteringsbas för oss, betonar Fazers koncernchef Christoph Vitzthum.

Kontaktytorna mellan Arcada och Fazer är många och sedan flera år tillbaka ett led i högskolans långsiktiga satsning på företagssamarbeten. Utöver möjligheten att redan under sin studietid knyta kontakter och skapa nätverk för framtida arbetsrelationer har studenterna fått möjlighet att ta sig an verkliga uppdrag för Fazers räkning, vilket både motiverar och ger värdefull arbetslivserfarenhet. Företaget, å sin sida, får värdefull insikt i de ungas tankevärld och nya idéer. 

– Arcada gläder sig stort åt donationen av Fazer, särskilt då vi ser den som ytterligare en länk i vårt mångåriga och fruktbara samarbete.  Samarbetet med Fazer är viktigt för oss – inte minst för att vi delar visionen att skapa nya lösningar för hållbar utveckling, och verkar utifrån principer som ansvarsfullhet, jämlikhet och förändringsvilja, säger Arcadas rektor Mona Forsskåhl.

Medelinsamlingskampanjen Morgondagens hjältar – Made by Arcada pågår t.o.m. slutet av 2018.

Läs mer om Arcadas fundraisingkampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada här.

Tilläggsinformation:
Rektor Mona Forsskåhl, tfn 050 430 59 40, mona.forsskahl@arcada.fi
Kampanjchef Susanna Grönblom, tfn 0207 699 514, susanna.gronblom@arcada.fi

Pressmeddelande