Med sin gemensamma donation vill Ehrnrooth-stiftelserna stöda utbildningen av ungdomar på svenska i Finland. Bidragen på sammanlagt 425 000 euro gjordes inom ramen för Arcadas fundraisingkampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada.

Stiftelsernas förhoppning är att skapa goda förutsättningar för ungdomar att förverkliga sina drömmar genom bästa möjliga utbildning nu och i framtiden. Donationerna görs med särskild erkänsla för Arcadas framgångsrika arbete med att bygga gediget praktiskt kunnande på en stark teoretisk grund.

Arcada är en flerdisciplinär högskola som utgör en viktig del av utbildningsutbudet på svenska. Högskolan är t.ex. det enda stället i Finland där man på svenska utbildar fysioterapeuter, ergoterapeuter och medianomer med inriktning på film och tv.

- Ett stort tack för donationerna! Det här är ett oerhört värdefullt stöd för vår verksamhet. Vi är särskilt glada för den delade målsättningen att utbilda svenskspråkiga unga. Det stärker oss i vår tro att behovet för en stark, svenskspråkig utbildning byggd på gediget kunnande är viktigt, säger rektor Mona Forsskåhl.

Fundraisingkampanjen Morgondagens hjältar – Made by Arcada och statsrådets motfinansiering pågick till 31.12.2018. De insamlade medlen används för att stärka Arcadas grundkapital. Arcadas medelinsamling fortsätter under 2019.


Ytterligare information:

Mona Forsskåhl
Rektor
+358 50 430 5940
mona.forsskahl@arcada.fi

Mikael Swanljung
+358 400 403 060
mikael.swanljung@picnic.fi

Kristian Donner
kristian.donner@helsinki.fi

Georg Ehrnrooth
georg.ehrnrooth@geveles.fi

Avsändare:

Hanna Donner
Kommunikationschef
+358 50 3008866
hanna.donner@arcada.fi

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning, fortbildning, specialiseringsstudier och öppna YH-studier på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. På Arcada löper arbetet för hållbar utveckling som en röd tråd genom all vår verksamhet, vi samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver samhällsrelevant och banbrytande forskning. Vi tror också på nära kontakt med arbetslivet och uppmuntrar till entreprenörskap. Därför är en examen på bachelor- eller masternivå från Arcada inom företagsekonomi, me­dia, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård både relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse grundades 1935 och firade sitt 75-årsjubileum 2010. Under de år som stiftelsen har varit verksam har den haft som uppgift att främja vetenskaplig forskning och litterär verksamhet.

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse är verksam sedan 1990. Stiftelsen stöder industrin, jordbruket och miljön, samhällelig verksamhet och kultur i Finland.

Magnus Ehrnrooths stiftelse understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi.

Pressmeddelande