En säng och några stolar är allt som behövs för att förvandla föreläsningssalen till ett äldreboende. Arbis skådespelargrupp gestaltar känslor och stämningar inom äldreomsorgen för Arcadas studenter som en del av ett mångprofessionellt inlärningsprojekt.

Teaterpjäsen "Vardagsglimtar från ett äldreboende" bygger på forskare Catharina von Koskulls fältundersökningar på pensionärshemmet Hagaro i Helsingfors. Istället för att presentera resultaten på traditionellt sätt valde von Koskull att sammanställa dem i form av en föreställning bestående av sex korta scener.

– Jag ville fokusera på de känslor som intervjupersonerna beskrev gällande att flytta in och skapa sig en vardag på ett äldreboende. Då fungerade en teaterpjäs bättre än en forskningsrapport, säger von Koskull.

Förutom föreställningen skapade von Koskull även material för en efterföljande workshop med publiken. Andra årets socionom- och ergoterapistudenter på Arcada fick först följa med då Arbis seniordramagrupp framförde olika scener som utspelades på ett äldreboende. Sedan fick studenterna diskutera och gestalta de tankar och känslor som pjäsen väckte.

– Det här är en spännande dag även för oss, eftersom det här är vår första unga publik. Tidigare har vi endast visat pjäsen för en äldre målgrupp. Det är fint att kunna utnyttja resultaten också i inlärningssyfte, säger von Koskull.

Under föreställningen fick studenterna bland annat skriva ner vilka känslor de förknippade med de olika scenerna och välja ut två stycken. Sedan skulle de tillsammans bilda statyer som visade de känslor de hade valt, allt från oro och ensamhet till trygghet och gemenskap.

– Studenterna tyckte det var roligt att testa på ett annorlunda sätt att lära sig. Enligt dem underlättade kombinationen av drama och reflektion inlärningen och gjorde att man kom ihåg det man lärde sig på ett annat sätt än genom att bara läsa om det, säger Ira Jeglinsky-Kankainen, överlärare på Arcada.

- Att se vetenskaplig forskning omvandlat till drama var nytt och positivt enligt studenterna och scenerna gav många tankeställare. Det här är ett fint mångprofessionellt projekt som involverar alla utbildningar inom hälsa och välfärd, säger Denise Villikka, lektor i vård.

Projektet har fått finansiering av Konstsamfundet och under hösten fortsätter föreställningarna för studenterna.

Utbildning