Den första grundläggande boken på finska om delningsekonomi lanseras idag, måndagen den 20 november 2017. Målsättningen är att öka medvetenheten om delningsekonomin och dess många dimensioner. Fram till nu är människors uppfattningar om delningsekonomi långt baserade på uttalanden i pressen. Boken är skriven av ett flertal forskare, däribland docent Mats Nylund, som är forskare och examensansvarig överlärare för Media Management på Arcada.

Delningsekonomi är ett intressant ämne. Intresset fortsätter att öka och det behandlas ofta i nyheterna. Men vad handlar det egentligen om?

– Så som vi författare konstaterar i boken handlar det om en ekonomi, där ägande ersätts med att dela eller hyra saker och tjänster, konstaterar Nylund. Delningsekonomi är mycket mer än transporttjänsten Uber och Airbnb som erbjuder övernattningstjänster. I Finland är delningsekonomi känt också via evenemang så som Restaurangdagen och Städdagen. Nya startups baserade på delningsekonomi grundas nästan varje dag.

Delningsekonomin förväntas växa starkt och uppskattningen är att intäkterna från delningsekonomin fördubblas årligen inom EU-området. Tjänster inom övernattning, transport och finansiering som baserar sig på delnings- och samarbetsekonomi växer snabbast för tillfället.

Nya tjänster som har startat som små försök har stigit in på de etablerade företagens marknader. Delningsekonomi är inte längre en hype utan ett det är fråga om ett nytt sätt att verka förnuftigt ur ett ekonomiskt perspektiv, påpekar Nylund.

Bokens författare konstaterar att det nu är hög tid att fundera på hur och på vilket sätt traditionella företag kan delta i delningsekonomin. De företag som modigt och fördomsfritt vågar gå med, kan få konkurrensfördelar som kan vara mycket svåra att kopiera. Enligt dem representerar delningsekonomin en betydande samhällsförändring, som man borde förutse och försöka styra – det är inte endast fråga om ekonomi utan om en omorganisering av samhället och förändrade levnadsvanor. Kärnan i delningsekonomin finns tanken om konsumenterna som aktiva medborgare, som skapar och delar tjänster och nyttoföremål med varandra och deltar i den ekonomiska produktionen i andra roller än endast som konsumenter.

 

Lansering av boken 20.11.2017

 

Tid: kl. 16–18
Plats: Helsingfors Universitet, Tankehörnan, Lounge, 2 vån., Universitetsgatan 4, Helsingfors

Tillfället inleds med att boken presenteras av författarna Minna-Maari Harmaala, Tuija Toivola, Maija Faehnle, Petri Manninen, Pasi Mäenpää och  Mats Nylund.

Boken kommenteras av professor Pekka Sauri, riksdagsledamot Juhana Vartiainen, Vesa-Matti Lahti, ledande expert på Sitra och Juho Makkonen, grundaren till Sharetribe. Tillställningen modereras av Miki Kuusi, vd för Wolt.

Tillfället är öppet för alla intresserade. Följ #jatke i twitter. Tillfället ordnas av Jakamistalouden T&K -verkosto.

Tilläggsinformation och önskemål om intervjuer:

Mats Nylund, mats.nylund@arcada.fi, tfn 0294 282 841

Pressmeddelande, Forskning