Smittspridningen i huvudstadsregionen har under andra halvan av november gått från accelerationsfasen till spridningsfasen och risken finns att läget blir värre under de kommande veckorna.  

Arcadas tidigare rekommendationer ligger redan inom de nya bestämmelser och rekommendationer som myndigheterna gav den 19-20.11, och är på vissa punkter ännu strängare. Trots det preciserar högskolan nu sina bestämmelser enligt följande: 

  • Den maximala gruppstorleken i all undervisning på campus är 20 personer fram till 6.12.  

  • Gruppbegränsningen om 20 personer per grupp gäller också vid uthyrning av Arcadas utrymmen fram till 6.12. 

  • Anvisningarna gällande undervisning i högskolans idrottsutrymmen har preciserats för att minimera smittrisken.  

Högskolans personal uppmanas att arbeta på distans och vi fortsätter med distansundervisningen också under vårterminen, med undantag för sådana obligatoriska övningar, simuleringar och labbarbeten som kräver närvaro på campus. Högskolan följer dock kontinuerligt med epidemiläget och justerar sina anvisningar och restriktioner i enlighet med det. 

Vi ber våra gäster och besökare att hålla avstånd, värna om god handhygien och bära munskydd vid besök på campus. Besök inte campus alls om du har symtom som antyder COVID-19. 

Campus