Lars Wessman ger över Green Office ordförandeskapet till Ceti Hasselman
Lars Wessman ger över Green Office ordförandeskapet till Ceti Hasselman

Yrkeshögskolan Arcada fortsätter vara en Green Office-certifierad högskola. Green Office är Världsnaturfonden WWFs miljöprogram med målsättningen att minska koldioxidutsläpp och organisationers ekologiska fotspår.

Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år, och i mars besökte WWF återigen Arcada för att bedöma bland annat förverkligande och koordinering av vårt miljöprogram, energieffektivitet och avfallshantering. I certifieringen granskas även användningen av vatten, högskolans inköp och resor, samt klimatsmart mathantering i vår lunchrestaurang Fazer Amica.

- Vi är väldigt glada att vårt arbete gett fina resultat i årets auditering och att vi lyckats minska alla de avtryck som mäts, konstaterar Lars Wessman, ordförande i Arcadas Green Office team.
Speciellt uppmärksammade WWF att högskolan lyckats minska vattenförbrukningen och har blivit märkbart bättre på att minska användningen av papper i och med online kurser och elektronisk hantering av t.ex. inlämningsarbeten. Goda omnämnande fick även vår mångsidiga avfallshantering och att miljömedvetenheten tydligt är en röd tråd genom hela organisationen.

Högskolan börjar producera en del av sin egen bruksel

Arbetet för en hållbar utveckling på campus pågår ständigt och under 2017 installeras bland annat solpaneler på taket som i framtiden förväntas producera 10 procent av högskolans bruksel.
- Men fortfarande finns det utmaningar, och kanske den största av dem att få personalen att ta sitt miljöansvar på ett mer personligt plan och t.ex. fundera över hur man tar sig till och från jobbet, säger Wessman.

I och med den senaste auditeringen nu ger han nu över ordförandeskapet i Arcadas Green Office team till campusvärd Ceti Hasselman som hoppas kunna fortsätta miljöarbetet på campus i lika god anda som tidigare.
- Dessutom är vi glada över att en hållplats för citycyklar kommer att installeras på campusområdet i början av maj, berättar Hasselman som hoppas att cyklarna tas väl emot av såväl studenter som personal.

Arcada beviljades första gången Green Office-certifiering den 1 juni 2011.