Med start hösten 2018 erbjuder Arcada en ny unik masterutbildning för ingenjörer inom Big Data Analytics – ett område där efterfrågan på nyutbildade experter fortsätter att öka explosionsartat. Med sina gedigna spetskompetenser utbildar högskolan programmeringskunniga som kan hitta mönster i, hantera och tillvarata de enorma mängderna data som genereras av datorer och användare i dagens digitala värld.

Mjukvara genomsyrar i dag hela vårt samhälle och för var timme som går genereras ofantliga mängder data i världens datasystem. Dessa data kan bidra med ovärderliga insikter och beslutsunderlag för beslutsfattare, inte minst inom affärsvärlden, förutsatt att kompetensen finns att kunna identifiera utmaningar och möjligheter, samt behandla, visualisera och dra nytta av de enorma informationsflödena. 
Inom Arcadas nya engelskspråkiga masterutbildning i Big Data Analytics öppnar högskolan och externa branschexperter dörrarna till ett minst sagt högaktuellt kunskapsområde.
– Masterutbildningen möter den enorma efterfrågan på programmeringskunniga experter inom området, och fyller en viktig funktion eftersom det inte finns någon motsvarande utbildning i Finland sedan tidigare. Det är tydligt hur väl införstådd affärsvärlden är med att analytiken fortsätter att öka i betydelse, vilket innebär att utexaminerade från utbildningen går en minst sagt ljus framtid till mötes, konstaterar examensansvarige, Magnus Westerlund (MSc).  

Utbildningen möter samhällets tydliga efterfrågan
Att Arcada redan i två år erbjudit specialiseringsstudier på masternivå inom big data analytics har gett högskolan värdefulla erfarenheter inför starten av masterutbildningen. Specialiseringsstudierna, som i sig inte leder till en formell examen, har dels gett tydliga signaler om hur eftertraktade dessa kompetenser är, och också visat hur stort stödet och engagemanget från arbetsgivarna varit för den majoritet av deltagarna som befunnit sig i arbetslivet. 
– Traditionellt har analytiken inom affärsvärlden och det akademiska inte alltid skett i samklang. Vi är stolta över att kunna erbjuda en masterutbildning där de här två traditionerna möts, och utbilda experter som lärt sig att se möjligheterna inom området, att ställa de rätta frågorna och samtidigt ha det tekniska kunnandet som krävs för tjänsteutveckling och att förverkliga nya lösningar.

Arcadas kunnande inom artificiell intelligens stort
Institutionen för Ekonomi och Affärsanalys på Arcada har sedan länge legat i framkant för den digitala utvecklingen. Exempelvis placerade sig Arcada i år på en femteplats i Kommunikationsministeriets årliga digibarometer, som i år fokuserade på artificiell intelligens, före flera stora universitet, företag och forskningsinstitut. Inom big data har arbetet pågått under flera år för att knyta till sig expertis och spetskunskaper. Exempelvis introducerades en bachelorutbildning inom informationsteknik med fokus på analytik redan år 2014. 

För behörighet i masterutbildningen inom Big Data Analytics krävs en ingenjörsexamen (eller motsvarande examen) på bachelornivå, så väl som tre års arbetslivserfarenhet inom programmering och mjukvaruutveckling. Intresserade med bachelorexamen inom andra branscher kan också söka till utbildningen, så länge de har läst minst 30 studiepoäng analytik på fördjupande nivå. Antagningen till masterutbildningen öppnar under våren och studerna inleds i september 2018.

Ytterligare information:
Magnus Westerlund, examensansvarig Big Data Analytics, +358 207 699 540, magnus.westerlund@arcada.fi.

Pressmeddelande