År 2017 såg en markant ökning av antalet utexaminerade studenter från Arcada. Sammanlagt utexaminerades 457 studenter från Arcadas bachelor- och masterutbildningar inom social- och hälsovård, idrott, teknik, företagsekonomi, media och kultur.

De 457 examina som avlades under år 2017 var en ökning med 42 jämfört med föregående år, och i nivå med rekordåret 2015. Av de utexaminerade studenterna avlade 422 sina examina på bachelornivå (yrkeshögskoleexamina) samtidigt som antalet utexaminerade på masternivå (högre yrkeshögskoleexamina) fortsätter att öka i stadig takt och under fjolåret nådde en rekordnotering på 35 studenter.

De nyutexaminerade studenterna firas av Arcada under examensceremonin den 19 januari 2018. För Rektor Henrik Wolff är det sista gången han avtackar Arcadas nyblivna alumner innan hans stundande pensionering i maj.
– Det är glädjande att Arcadas långsiktiga och målmedvetna arbete för att erbjuda våra studenter högkvalitativ utbildning och en engagerande och uppmuntrande studiemiljö bär frukt, konstaterar Wolff. Särskilt glädjande är det att de studenter som nu utexaminerats lämnar högskolan väl förberedda för såväl dagens som morgondagens arbetsmarknad. Som yrkeshögskola är det en viktig del av vårt uppdrag att förbereda våra studenter för en föränderlig framtid, där förmågan att anpassa sig till förändring och att finna hållbara lösningar för framtidens utmaningar är minst lika viktig, om inte viktigare, än de praktiska kunskaper de tillgodogör sig.

231 av de 457 studenterna som utexaminerades i fjol från Arcada har en examina inom idrott eller social- och hälsovård, 53 avlade examina inom kultur och media, 35 inom teknik och 138 studenter avlade examen inom ekonomi.

Arcada erbjuder i dag 17 utbildningar på bachelornivå (14 på svenska och 3 på engelska). Intresset för masterutbildningar fortsätter också att öka och under fjolåret introducerades två nya masterutbildningar (inom Mental Health och Real Estate Energy) och under 2018 inleds för första gången masterstudier inom Big Data Analytics. Det innebär att sammanlagt 10 masterutbildningar erbjuds (4 på svenska och 6 på engelska).

ARCADA COMMUNICATIONS

Pressmeddelande