Svenska folkskolans vänner (SFV) och DIFF – Ingenjörerna i Finland rf har visat sitt stöd för Arcadas pågående medelinsamling genom betydande donationer. Medlen förstärker Arcadas grundkapital och avkastningen kommer att användas för att förstärka såväl högskolans utbildning som forskning.

På SFV gläder vi oss att på detta sätt kunna stödja Arcadas framgångsrika verksamhet och den finlandssvenska utbildningen. Tidpunkten var den rätta med tanke på statens medfinansiering och att effekten av vår insats tack vare den blir större, konstaterar SFV:s kanslichef Johan Aura.

Medfinansiering syftar till att statsrådet reserverat 24 miljoner euro som matchas mot medel som doneras till yrkeshögskolorna i Finland under 2018.

– Det är inspirerande att göra en donation som kommer samtliga högskolans studenter, och i förlängningen Svenskfinland, till nytta. Vi anser att den finlandssvenska utbildningen måste hålla minst lika hög kvalitet, om inte högre, än den finskspråkiga för att garantera tvåspråkigheten i vårt land i framtiden, säger Aura.

Att Arcada två år i rad rankats som landets främsta yrkeshögskola baserat på Utbildnings- och kulturministeriets finansieringsindikatorer, samt att Arcada under 2017 godkändes i Nationella centret för utbildningsutvärderings kvalitetsauditering, bidrar till att förtroendet för högskolan är stort. Arcadas rektor Mona Forsskåhl ser SFV:s donation som ännu ett glädjande intyg på detta.

– SFV:s betydande donation är värdefull för att stöda utbildningen på svenska i huvudstadsregionen inom samtliga högskolans utbildningsområden, säger hon. På Arcada gläds vi såväl över donationen som att SFV delar Arcadas målsättning att verka för utbildning av hög kvalitet, tvåspråkighet och mångfald i samhället.

Arcadas fundraisingkampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada har väckt stort intresse. Under maj månad mottogs bl.a. också en donation från DIFF – Ingenjörerna i Finland rf, som i samband med donationen betonade betydelsen av att Arcada även i fortsättningen kan utbilda konkurrenskraftiga ingenjörer, som är eftertraktade både nationellt och internationellt.

Läs mer om Arcadas fundraisingkampanj på arcada.fi/donera.

Tilläggsinformation
Rekor Mona Forsskåhl, tfn 050 430 59 40, mona.forsskahl@arcada.fi
Kampanjchef Susanna Grönblom, tfn 0294 282 514, susanna.gronblom@arcada.fi

 

Pressmeddelande