Uppdatering 13.3:

Arcada har tagit i bruk sin beredskapsplan och jobbar systematiskt enligt den. Tills vidare håller Arcadas  campus öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar och i linje med rektorsrådet Arenes beslut. Högskolan håller på  att flytta över stora delar av undervisningen till nätet och bereder arrangemang för de kurser som förutsätter närvaro så att de så vitt möjligt ska kunna slutföras under våren. Studenterna som berörs informeras via e-post. 

För de aktiviteter som fortsätter på campus begränsas gruppstorlekarna och extra stor uppmärksamhet fästs vid de allmänna anvisningarna för att minska risken för smitta.

Du hittar mera information om Arcadas åtgärder och beredskap här:
https://www.arcada.fi/sv/atgarder-och-beredskap-coronaviruset

Nyhet 12.3

Arcada har en beredskapsplan för coronaviruset (covid-19) som bygger på nationella riktlinjer och rekommendationer.

Med anledning av den förhöjda smittorisken av corona och säsongsinfluensa avbokar Arcada alla gäster från utlandet, till exempel föreläsare och samarbetspartners, för tre veckor framåt. Senast den 27 april ges vidare anvisningar gällande detta.

På Arcada fortgår i övrigt all aktivitet som vanligt tills vidare och vårt säkerhetsteam följer kontinuerligt aktivt med utvecklingen kring viruset. Vi informerar här på webbplatsen ifall någon utveckling som direkt berör högskolan sker. 

Om du lider av förkylningssymtom vill vi att du kurerar dig hemma för att undvika att onödig oro sprids och för att minimera smittorisken. Vi ber alla som besöker Arcada att speciellt fästa uppmärksamhet vid god handhygien, att undvika handskakningar och vi påminner om att nysa samt hosta i armvecket. Som en extra säkerhetsåtgärd ber vi dig skjuta upp ditt besök till Arcada om du inom de senaste två veckorna återvänt från en resa utomlands.

Det hör till högskolans och vårt gemensamma samhällsansvar att stöda arbetet i att minska smittspridningen. Högskolan informerar aktivt personal och studenter om läget och har vidtagit åtgärder som reserestriktioner och andra rekommendationer som bygger på myndigheternas riktlinjer.

Är du student eller anställd vid Arcada? Mera utförlig information och rekommendationer finns här på Start respektive Intra.

 

Campus