Yrkeshögskolornas urvalsprov arrangeras i juni i två steg. Det första skedet av provet arrangeras 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. Det andra skedet av provet arrangeras 23-25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus runt om i landet.  

I det första skedet av provet kan i princip alla sökande delta. Om en sökande har blivit antagen på basen av betyg, behöver hen inte delta i urvalsprovet. Om den sökande fortfarande strävar efter att bli antagen till ett högre ansökningsmål, bör hen delta i urvalsprovet.

De som lyckats bäst i det första skedet kallas till det andra skedet av provet.

Kallelser till det andra skedet skickas ut per e-post under vecka 25, det vill säga från och med 15.6. Det andra skedets provplats och tidpunkt finns i kallelsen.

Det andra skedet av urvalsprovet görs vid det ansökningsmål vid den yrkeshögskola, dit den sökandes poäng räcker till på basen av resultatet i det första skedet.

Sökande uppmanas att försäkra sig om att den e-postadress de uppgett i Studieinfo fortfarande fungerar.

Det blir möjligt att arrangera urvalsprov på plats vid yrkeshögskolorna eftersom Finlands regering den 4 maj meddelade att begränsningarna som gäller yrkeshögskolorna upphävs. Det andra skedet av provet genomförs på ett säkert sätt genom att följa myndigheternas direktiv och begränsningar.

I båda proven testas de sökandes färdigheter för högskolestudier och inget förhandsmaterial finns.

Denna tidtabell gäller gemensam ansökan som avslutades 1.4 och de ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet. Dessa hittas på yrkeshogskolestudier.fi>>

Förändringen gäller inte kulturbranschen och inte heller dem som ansökt till högre yrkeshögskoleutbildning.

Närmare anvisningar gällande provet publiceras på yrkeshogskolestudier.fi. Frågor och svar gällande provet kan du läsa här på Arenes webbplats.

Obs! Aracadas utbildningar i förstavård, fysioterapi, film och media samt kulturproducentskap berörs inte av YH-urvalsprovet. Läs mer om de utbildningarnas separata urvalsprov här.

Utbildning