Arene rf, rådet för Yrkeshögskolornas rektorer, fyller 20 år i år. Arene gav ut en jubileumspublikation på YH-dagarna 2016 som en del av sitt jubileumsår.  Webbpublikationen, www.maailmanparas.fi är gjord av studenter vid Tammerfors yrkeshögskola TAMK. Publikationen blickar bakåt i tiden, men även framåt och belyser yrkeshögskolornas verksamhet och samarbete med arbets- och näringslivet. I publikationen berättar även intressegrupper sin syn på yrkeshögskolornas och Arenes betydelse.Arcada representeras i publikationen med intervjuer med Henrik Wolff, Mikael Paronen och Elin Blomqvist.

Arenes jubileumspublikation finns på adressen: maailmanparas.fi

Pressmeddelande