Hanna Lämsä och Daniela Holm studerar mediekultur på Arcada och har producerat två av filmerna i projektet
Hanna Lämsä och Daniela Holm studerar mediekultur på Arcada och har producerat två av filmerna i projektet

Månader av planering och produktion kulminerar när den mediala storstatsningen "100 min 100 år" under tisdagen 30 maj har premiär. Samarbete, kreativitet och kommunikation har varit ledord och resultatet är ett helt nytt koncept som tolkar dagens samhälle i bild, ljud och känsla.

- Det har länge funnits en önskan om att sammanföra våra studenters kompetenser och krafter i ett större lärandeprojekt. Att vi nu även skapat en plattform där allt kan samlas är otroligt värdefullt och möjliggör en ännu större publik än tidigare, konstaterar Robert Nordström, lektor i mediekultur som även är initiativtagare till "100 min 100 år" som fick sin början redan våren 2016.

Sammanlagt har Arcadas studenter i mediekultur producerat nio kortfilmer, en dokumentär samt en tredelad webbserie. Vidare utgör podcasts, vloggar och grafik en helhet som alla knyts ihop genom webbplatsen www.100min100ar.fi.

- Formatet har varit otroligt mångsidigt och studenterna har arbetat med allt från konceptplanering till framställning och spridning, förklarar Jutta Törnqvist, lektor och inriktningsansvarig i online media.

I dag består medieutbildningen vid Arcada av sex olika inriktningar och totalt har 52 studenter samt deras handledare arbetat med projektet, vilket gett upphov till nya former av lärande över utbildningsgränserna.

- Vår målsättning har varit att projektet ska vara kulturberikande, konstnärligt och pedagogiskt. Som ett finlandssvenskt multimedialt projekt är det betydande och helt pedagogiskt tror jag att varken vi handledare eller studenterna riktigt ännu har förstått hur mycket vi lärt oss inför framtiden, konstaterar Nordström.
Studenterna i mediekultur har själva fått bygga sina team bestående av producent, regissör, fotograf och ljudansvarig, medan de större produktionerna även arbetat med scenograf och ljustekniker.

- Främst är det andra och tredje årets studenter som arbetat kring kortfilmerna, men det har varit roligt att se hur även första årets studenter kunnat involveras i inspelningarna och den enorma styrka som funnits i samarbetet kring denna satsning, konstaterar Hanna Lämsä, som studerar producentskap och även varit producent för filmen "Stora pojkar".

Aktuella teman som väcker känslor

Kortfilmerna behandlar bland annat teman som utanförskap, sexualitet, mobbning och sociala stigma som studenterna fritt fått tolka i manus och framställning.

- Den gemensamma nämnaren är teman som står nära livet, teman som ständigt är aktuella och återkommande. Motsvarande ämnen kunde ha behandlats även för 50 år sedan, men då skulle kontexten har varit en annan. Detta gör filmerna otroligt värdefulla eftersom de är ett nedslag i nutiden, konstaterar Nordström och understryker vikten av att studenterna själva fått välja innehållet.
- Vi har försökt välja sådant som står oss nära och som tittaren kanske kan relatera till, förklarar Oscar Öhman som skrivit manus till "Släktträffen", där en ung man kämpar för att accepteras av sin familj.
- Här har jag jobbat mycket med betydelsen av att ha någon slags familj och känslan av en samhörighet, något som jag själv starkt upplever i min vardag, men som huvudkaraktären i filmen saknar. Jag är övertygad om att många i dagens Finland kan relatera till detta, förklarar Öhman.

Kommunikation och samarbete ledord i projektet

I webbserien "Badrumshistorier" möter vi istället kvinnorna Hilda och Lo som genom sin vardag behandlar feministiska teman och hur det är att vara kvinna i dagens Finland.

- Badrumshistorier har varit ett fantastiskt projekt som lärt mig otroligt mycket, säger Daniela Holm, som studerar producentskap för tredje året.
- Genom att vi under inspelningarna arbetat i stora team är vikten av kommunikation och samarbete det främsta jag tar med mig från satsningen, konstaterar hon.
- Och glädjen att skapa tillsammans, inflikar Emilia Leino, online media student.

Leino har ansvarat för marknadsföringen och projektets sociala medier, och projektet har samtidigt gett mersmak för vad hon vill arbeta med i framtiden.

- Genom "100 min 100 år" har jag utmanat mig själv att tänka i nya banor och hitta ett nytt djup i det jag gör. Sociala medier är ett stort ansvar och jag känner att hela teamet har kunnat utnyttja varandras styrkor genom att alla varit så delaktiga i samtliga delar av skapandeprocessen.

Webbplatsen, som innehåller samtliga kortfilmer, vloggar och poddar som producerats inom satsningen, finns tillgänglig på adressen 100min100ar.fi under hela 2017.