Kaverikahvila blev Buddyschool i händerna på Arcadastudenterna Emilia Leino och Josefin Rönnqvist, som studerar online media vid institutionen för Kultur och kommunikation. Hösten 2017 lanserades varumärket Buddyschool, som bygger på kamratinlärning, där äldre elever undervisar de yngre i grundskolan. Uppdragsgivaren för Buddyschool var Maahanmuuttajanuorten Helsinki (Helsingfors stads ungdomsservice) med stöd av Me Fonden.

Buddyschool-projektet har varit ett co-design projekt från början till slut, där användarna har aktivt deltagit i planeringen av verksamheten. Samma linje fortsatte då Emilia och Josefin tog sig an varumärkesdesignen och tog fram det nya namnet, logotypen, färgpaletten, sloganen och maskoten. 

– Vi åkte runt i skolorna och samlade erfarenheter om Buddyschool. Det visade sig snabbt att vi måste hitta ett namn som fungerar för elever i olika åldrar oberoende av kulturell bakgrund. Efter att barnen kommit med både namn- och logoförslag väcktes idén om Buddyschool, berättar Emilia och Josefin.

Utöver att studenterna hade fortlöpande kontakt med skolorna förde de även en kontinuerlig dialog med uppdragsgivarna.

– Tack vare växelverkan med eleverna försäkrade vi oss om att brändkonceptet och sloganen Vi lär oss tillsammans (opitaan yhdessä, learning together) tilltalar målgruppen. Uppdragsgivarna såg till att vi förstod verksamhetens syfte och målsättning.

Eftersom målgruppen är bred och består av barn och ungdomar i olika åldrar och representerar många olika nationaliteter strävade Emilia och Josefin att ta fram en lättillgänglig och neutral maskot och efter en tid växte den vänliga, glada och positiva Buddyschool-maskotten fram. Arcadastudenterna utvecklade också ett nytt och fräscht webbkoncept.

– Vi strävade efter att bygga en webbplats som är informativ, passar alla målgrupper och som är i linje med brändprofilen som vi byggt upp, berättar Emilia och Josefin. Utöver brändkoncept och webbplatsen planerade också studenterna marknadsföringen av Buddyschool och tog fram bl.a. reklamprodukter i samma stil.

Projektet har varit lärorikt och studenternas kompetenser i kommunikation och projektledning har ökat avsevärt utöver kunskapen om varumärkesdesign.

– Vi skulle när som helst ta oss an ett liknande projekt. Det har varit roligt att jobba med ett verkligt case och lärorikt att få erfarenhet av arbetslivet. Vi har också forskat och satt oss in i betydelsen av färger och former i olika kulturer och insett betydelsen av att även ta kulturella aspekter i beaktande, konstaterar Josefin och Emilia instämmer.

Uppdragsgivarna är nöjda med samarbetet med Arcada och studenternas insatser i designen av varumärket Buddyschool.

– Det var viktigt att skapa ett starkt varumärke för Buddyschool, som idag är i bruk i ett tjugotal skolor i Helsingfors. Nu syns Buddyschool i skolorna och blir känt för såväl elever som lärare. Studenternas varumärkesarbete har haft en betydande inverkan på Buddyschools popularitet och jag är glad att unga Arcadastudenter tagit fram ett för målgruppen anpassat varumärke. Vi strävar efter att 85 % av skolorna tar i bruk Buddyschool fram till år 2020, säger projektchef Irma Sippola.

ARCADA COMMUNICATIONS

Buddyschool bygger på kamratinlärning, där äldre elever undervisar de yngre. Också kamrathandledarna lär sig. Genom kamratinlärningen förstärks olika färdigheter, såsom elevernas läs- och skrivkunnighet samt deras förmåga till växelverkan. Dessutom förstärker kamratinlärningen elevernas aktivitet, ansvarstagande och självkänsla. Verksamheten förbättrar atmosfären i skolan. Ökad skoltrivsel förbättrar elevernas inlärningsresultat och ger dem bättre färdigheter för studier och arbetslivet. På så sätt förebygger Buddyschool även utslagning bland ungdomar. Läs mer om Buddyschool på projektets hemsida.

Pressmeddelande