Camilla Wikström-Grotells gränsöverskridande arbete för fysioterapin i Norden belönades internationellt.
Camilla Wikström-Grotells gränsöverskridande arbete för fysioterapin i Norden belönades internationellt.

Utmärkelsen, World Confederation of Physical Therapys ER-WCPT Award 2018, delades ut under årsmötet i Dublin, och Wikström-Grotell ser priset som ett erkännande för Arcadas och Finlands högklassiga utbildning inom fysioterapi.

I motiveringen uppmärksammas Wikström-Grotells gedigna arbete inom fysioterapi, både på nationell och internationell nivå, bland annat genom hon arbetat för att utveckla kvalitén på utbildningen inom Europa och aktivt verkat för att stärka samarbetet mellan organisationer inom fältet.
Wikström-Grotell har även gjort en betydande, gränsöverskridande insats, när hon arbetat för närmare kontakt inom de Nordiska länderna och de enheter som utbildningar morgondagens fysioterapeuter.

– Det är en stor ära att få ett internationellt pris och uppskattning för det arbete jag utfört med att utveckla högskoleutbildningen på olika nivåer för fysioterapeuter. Speciellt glad är jag över att jag kunnat bidra med den Nordiska dimensionen och att den högklassiga utbildningen på Arcada och i Finland uppmärksammats, konstaterar Wikström-Grotell som även själv verkat inom ER-WCPT’s arbetsgrupp för utbildning under åtta år.

Wikström-Grotell fortsätter nu sitt arbete internationellt, bland annat som utvärderare av utbildningar vid andra lärosäten.
– Jag verkar bland annat som ordförande för styrgruppen för god fysioterapipraxis i Finland där vi jobbar i nära samarbete med Duodecim (gängse vård) och i det Nordiska Guideline International Nätverket.

Wikström-Grotell nominerades av Finlands fysioterapeuter, där hon verkat både som vice ordförande och styrelseledamot.

Camilla Wikström-Grotell är uppvuxen i Ekenäs och numera bosatt i Grankulla. Hon blev fysioterapeut 1981, licentiat i hälsovetenskaper 2003 och doktor inom hälsovetenskaper 2016. Hon har sedan 2006 fungerat som prefekt för institutionen för hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Arcada och sedan 2012 också som högskolans prorektor. Wikström-Grotell har även utvärderat fysioterapiutbildningar vid nordiska högskolor.