Henrika Franck. Foto: Marica Rosengård
Henrika Franck. Foto: Marica Rosengård

Arcadas prorektor för forskning Henrika Franck har utnämnts till docent i organisation och ledning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. 

Henrika Franck forskar i etik och strategiarbete, specifikt i hur individer och grupper kan leva enligt sina värderingar i arbetsorganisationer trots ofta motstridiga prestationskrav. 

Anette Hallin, professor i organisation och ledning vid Åbo Akademi, gläder sig åt beskedet. 

 - Henrikas kunskap om affektiva och etiska dimensioner av organisation och ledning passar väl in i den forskning som vi bedriver inom ämnet på Åbo Akademi och vi ser fram emot att välkomna henne i vår verksamhet och samarbeta exempelvis kring forskningsansökningar. 

Ekonomie doktor Henrika Franck har tidigare varit arbetslivsprofessor vid Aalto universitetet, gästande forskare vid Stanford och postdoktoral forskare på Hanken. Hennes forskningsmetod är kvalitativ och oftast etnografisk, där hon går in i olika arbetsorganisationer och observerar hur människor agerar i sin vardag. Hennes forskning har publicerats i många internationella toppjournaler, bland annat Strategic Management Journal och Organization Studies. Före sin akademiska karriär arbetade Franck som journalist och kommunikationschef.  

Forskning