Henrika Franck är ny vice ordförande i forumet för internationalisering inom högre utbildning.
Henrika Franck är ny vice ordförande i forumet för internationalisering inom högre utbildning.

Henrika Franck, Arcadas prorektor med ansvar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, har blivit utnämnd till vice ordförande i det nationella forumet för internationella frågor om högskoleutbildning och forskning. Forumet har upprättats av Undervisnings- och kulturministeriet för tiden 2020–2023.

Forumet ska övervaka och utveckla implementeringen av internationalisering och utveckling inom högre utbildning och forskning. Till åtgärderna hör bland annat att säkerställa högklassig internationell forskning och tillgång till arbetskraft i framtiden.

Enligt Franck är det viktigt att bland annat skapa möjligheter också för internationella studenter att stanna i Finland efter utexaminering.

- Vi på Arcada utbildar och forskar för en internationell och jämlik framtid, och det är av största vikt att vi i dag lägger grunden för ett hållbart och givande arbetsliv också i framtiden, säger Franck.

Forumet, som leds av Åbo universitets rektor Jukka Kola, har som uppgift att utveckla Finland till en global ledare inom utbildning och forskning till och med år 2025.

Utbildning