Det kommande läsåret inleder fler studenter än någonsin tidigare sina studier vid Arcadas Öppna yrkeshögskoleled. Sammanlagt har 165 studenter ansökt om en studieplats vid någon av utbildningarna på bachelornivå.

Ungefär en tredjedel av studenterna, 56 stycken, inleder sina studier vid någon av de engelska bachelorutbildningarna, medan 109 börjar på någon av de svenska utbildningarna.

- Vi ser en betydlig ökning jämfört med fjolåret. Då hade vi sammanlagt 110 studenter på Öppna YH-leden, vilket redan det var många jämfört med tidigare år, säger Arcadas fortbildningschef Lars Wessman.

Flest ledstudenter börjar på Institutionen för hälsa och välfärd, där fysioterapeut (19), sjukskötare (10) och förstavårdare (9) är de populäraste utbildningarna. Även företagsekonomi intresserar många, med 31 studenter som ansökt om en plats vid den Öppna YH-leden.

Bland de engelska utbildningarna är det Nursing som väckt störst intresse och samlar hela 45 nya ledstudenter.

- Den Öppna yrkeshögskoleleden upplevs som ett attraktivt studiealternativ för allt fler studenter. Det är glädjande att se att ledstudenterna ger Arcada ett gott betyg och trivs med utbildningen och stämningen här hos oss.

Studenter vid den Öppna YH-leden deltar i den ordinarie undervisningen som ordnas på Arcada och följer utbildningens studieplan. Studierna leder i sig inte till examen, men efter 60 studiepoäng kan man ansöka om att övergå till examensstudent.

- Majoriteten av de som inleder sina studier via den Öppna YH-leden fortsätter studera med sikte på en bachelorexamen, säger Wessman.

Utbildning