Bild av iPad
Bild av iPad

De gemensamma nationella inträdesproven till yrkeshögskolorna ordnas på distans i år och mer detaljerad information delges 30.4. Även de urvalsprov som Arcada ordnar i egen regi, vilket gäller utbildningarna i kulturproducentskap, film och media, fysioterapi samt förstavård, arrangeras på distans. 

Högskolan gör sitt yttersta för att stöda alla sökande i det här undantagstillståndet. Alla sökande får information om provens arrangemang via e-post. Tveka inte att ta kontakt (antagningsservice@arcada.fi) om du har frågor. 

Den 9.5 skickas en kallelse till urvalsproven ut. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt instruktionerna i kallelsen. Kallelsen innehåller också detaljerad information om själva provet.  

Kulturproducent: urvalsprov 27–28.5 

 • Kallelse till urvalsprov skickas ut 9.5. 
 • Försäkra dig om att du uppgett en fungerande e-postadress. Denna adress används bl.a. för att kommunicera länkar genom vilka provet sker.  
 • Provet genomförs i två steg. Båda provdagarna sker i sin helhet på distans.  
 • För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera. 
 • Samma förhandsmaterial som publicerats på webben tidigare gäller fortfarande. 
 • Du ska vara beredd att uppvisa legitimation under provets gång. 

Film och media (Foto&klipp, Ljudarbete, Manus&regi, Online Media, Producentskap): urvalsprov 14–15.5 

 • Kallelse till urvalsprov skickas ut 9.5. 
 • Sökande behöver försäkra sig om att de uppgett en fungerande e-postadress. Denna adress används bl.a. för att kommunicera länkar genom vilka provet sker.  
 • Provdagarna sker på distans under samma datum som tidigare slagits fast, 14–15.5. Dagen innan, den 13.5, ordnas ett testtillfälle för dem som vill prova programmet som används i provet (Zoom). Mera information om testdagen finns i kallelsen till inträdesprovet. 
 • För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera. 
 • Du ska vara beredd att uppvisa legitimation under provets gång. 

Fysioterapi: urvalsprov 18.5-20.5 

 • Kallelse till urvalsprov skickas ut 9.5. 
 • Sökande behöver försäkra sig om att de uppgett en fungerande e-postadress. Denna adress används bl.a. för att kommunicera länkar genom vilka provet sker.  
 • Provdagarna sker på distans samma datum som tidigare slagits fast, 18–20.5. 
  Teoriprov 18.5 kl. 9-10 (+ 20 minuter om man beviljats tilläggstid) 
  Intervjuer 19–20.5. 
 • För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera. 
 • Samma förhandsmaterial som publicerats på webben tidigare gäller fortfarande. 
 • Du ska vara beredd att uppvisa legitimation under provets gång. 

Förstavård: urvalsprov 18.5 + 25-26.5 (OBS! Nytt datum) 

 • Kallelse till urvalsprov skickas ut 9.5. 
 • Sökande behöver även försäkra sig om att de uppgett en fungerande e-postadress. Denna adress används bl.a. för att kommunicera länkar genom vilka provet sker.  
 • Båda provdagarna sker på distans.  
  Teoriprov 18.5 kl. 12-15.
  Gruppintervjuer/gruppdiskussioner 25-26.5. Sökande som godkänns i teoriprovet deltar i ett av dessa diskussionstillfällen.
  För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera. 
 • Du ska vara beredd att uppvisa legitimation under provets gång. 

Har du frågor? Kontakta antagningsservice@arcada.fi

Utbildning