En ingenjörsstudent.
En ingenjörsstudent.

I kampen mot klimatförändringen blir sådant kunnande som gynnar miljön allt viktigare för den nya generationen av ingenjörer. Kunskaper i cirkulär ekonomi och förmåga att räkna ut kolavtryck ökar i betydelse, och nu har Arcada inlett ett unikt samarbete med två finländska företag som ligger i framkant på dessa områden. Saint-Gobain och Bionova erbjuder studenter vid institutionen för energi- och materialteknologi möjligheten att testa på verktyg som mäter olika byggnadsprojekts livscykelpåverkan. 

Enligt Miljöministeriets mål har Finland blivit det ledande landet inom cirkulär ekonomi senast år 2025 och kolneutralt år 2035. I och med att kolsnålhet kommer att införas i byggnadsdirektiv under de fem närmaste åren måste byggnader planeras så att de orsaker mindre utsläpp och blir mer effektiva ur ett livscykelperspektiv. Här spelar byggnadsplanerare samt experter inom energi, miljö, process- och materialteknik en avgörande roll. 

– Det finns förväntningar på att den teknologiska utvecklingen ska bidra till lösningar på våra miljöproblem, varför mätning av kolavtryck och klimatpåverkan är av intresse för ingenjörsstudenter. En systematisk helhetsanalys med modelleringsverktyg hjälper dem att göra rätt val redan i planeringsskedet, konstaterar Mirja Andersson, prefekt på institutionen för energi- och materialteknologi vid Arcada. 

Arcada deltar i projektet Kompetens inom cirkulär ekonomi till yrkeshögskolorna som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Inom ramen för projektet utvecklas undervisningen i cirkulär ekonomi mångsektoriellt i totalt 19 yrkeshögskolor. Ingenjörer är numera allt oftare centrala beslutsfattare i stora projekt. 

– De måste beräkna alla material- och energiflöden och processer kopplade till projekten. De måste också fastställa effekterna på miljön i enlighet med internationella standarder. Beräkningsverktyg är oumbärliga digitala redskap för den nya generationen av ingenjörer, säger Stewart Makkonen-Craig, proprefekt och lektor i materialvetenskap på institutionen för energi- och materialteknologi vid Arcada. 

Finländska Bionovas One Click LCA (Life Cycle Assessment)-verktyg är det ledande verktyget i världen för att mäta livscykelpåverkan. Verktyget mäter effekter på miljön och livscykelkostnader, och används redan i 60 länder. 

– Trots att vi har tillgång till det allmänna LCA-programmet stod det klart att det vore till stor nytta att lära sig One Click LCA-verktyget, som har utvecklats av Bionova, för att bedöma de effekter byggnadsprojekt har på miljön. Saint-Gobain och Bionova ville stöda vår utbildning och såg tillsammans till att Arcada fick en avgiftsfri utbildningslicens, säger Makkonen-Craig. 

– Det är fint att vi kan samarbeta både vad gäller att testa verktyg och att sprida kunskap. Målsättningen är att förbereda en ny generation av ingenjörer på att utveckla en hållbar framtid, säger Andersson. 

Läs mer om samarbetet här

Utbildning