K. Hartwall (100 000 euro), Ahlström Capital (25 000 euro) och Algol (10 000 euro) har alla visat sitt stöd för Arcada genom donationer till högskolans fundraisingkampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada.  

Sedan Arcadas medelinsamlingskampanj inleddes vid årsskiftet har ett stort antal stiftelser och organisationer gjort betydande donationer till stöd för högskolans utbildning och forskning. De senaste i raden donationer visar nu tydligt att även företagsvärlden värdesätter högskolans verksamhet och samhällsinsatser.

– Det gläder oss att på detta sätt kunna stöda Arcadas verksamhet och arbete för att utbilda språkkunnig och kompetent arbetskraft i ett tvåspråkigt Finland, säger K. Hartwalls vd Jerker Hartwall. Vår erfarenhet är att ungdomar som utexamineras från Högskolan är sakkunniga och praktiskt inriktade. Detta innebär att dessa ungdomar lämpar sig väl för positioner inom bl.a. produktutveckling, försäljning och andra ledande uppgifter på vår globala marknad.

Arcadas fundraising manager Susanna Grönblom välkomnar företagsdonationerna och ser dem inte minst som ett gott betyg för högskolans nära samarbete med näringslivet.

– Samtliga Arcadas utbildningar och forskningsverksamhet fungerar i nära samarbete med arbetslivet, vilket ligger till grund för ett värdefullt kunskapsutbyte och att våra studerande får viktig arbetslivserfarenhet redan under sin studietid. Därför är det mycket positivt att nu även företag visar uppskattning och förtroende för vad vi vill uppnå, säger hon.

Ahlström Capital betonade i samband med sin donation vikten av att Arcada erbjuder ett brett studieutbud.
– Ahlström Capital vill med sin donation stöda Arcadas förutsättningar att även framöver ha möjlighet att erbjuda utbildning inom flera olika ämnesområden. Det är viktigt att det erbjuds yrkeshögskoleutbildning av hög kvalitet också på svenska i huvudstadsregionen, konstaterar Ahlström Capitals tf. verkställande direktör Pasi Koota.

Även Algols Group CEO Alexander Bargum understryker samhällsnyttan av Arcadas verksamhet.
– Att Arcada förser arbetsmarknaden med kvalificerad arbetskraft gynnar dels Algols verksamhet direkt tack vare att vi kan anställa dessa unga talanger, men också indirekt genom att det bidrar till en livskraftig samhällsekonomi och även skapar bättre förutsättningar för vår stora kundkrets att nå framgång.  

Arcadas fundraisingkampanj pågår fram till slutet av 2019. Statsrådet har reserverat 24 miljoner euro i medfinansiering att matchas mot medel som yrkeshögskolorna samlar in under 2018.

Läs mer om fundraisingkampanjen Morgondagens hjältar – Made by Arcada här.

Tilläggsinformation:

Susanna Grönblom
Fundraising manager
+358 20 7699 514
susanna.gronblom@arcada.fi

 

Pressmeddelande