Salvatore Della Vecchia och Kurt-Eerik Ståhlberg hör till de första utexaminerade studenterna från magisterprogrammet i BDA.
Salvatore Della Vecchia och Kurt-Eerik Ståhlberg hör till de första utexaminerade studenterna från magisterprogrammet i BDA.

De första studenterna på magisterprogrammet i Big Data Analytics är nu redo att ta sin expertis ut på arbetsmarknaden. Den ettåriga utbildningen genomförs i tätt samarbete med branschen och fokuserar på att lösa verkliga problem och utmaningar.

Efter att Arcada under två år erbjudit specialiseringsstudier i Big Data Analytics inledde de första examensstudenterna på motsvarande magisterprogram sina studier förra hösten. Det här är den första utbildningen av sitt slag i Finland och experter inom området är mycket eftertraktade.

- Jag ville gå en utbildning som förutom teoretiska kunskaper även gav mig möjlighet att utveckla mina praktiska färdigheter samt fokuserade på att lösa befintliga utmaningar, säger Salvatore Della Vecchia, som precis utexaminerats från programmet.

Han jobbar på företaget 720 Degrees, som erbjuder analytik för övervakning av inomhusluft. Della Vecchia insåg vilka möjligheter BDA kunde ge hans arbetsplats.

- Genom att få den senaste kunskapen skapar jag mervärde både för min egen karriärutveckling och för min arbetsgivare. Speciellt nöjd är jag över kopplingen mellan forskning och utbildning som erbjuds på Arcada och hur de senaste kompetenserna bakats in i undervisningen, säger Della Vecchia.

Utbildningen löser företagens behov 

En av de främsta styrkorna på magisterprogrammet är just kopplingen mellan undervisning, forskning och arbetslivet.

- Samarbetet mellan forskande högskolor och företag som vidareutbildar sina arbetstagare kan vara en viktig och effektiv lösning för att genomdriva komplexa saker, säger Magnus Westerlund som är examensansvarig för programmet.

Arcadas mål har varit att hjälpa studenterna med tjänsteutveckling som fyller verkliga behov. Det ger värde för företagen på flera plan, då man antingen kunnat förverkliga helt nya tjänster eller omarbeta nuvarande för att minska på kostnaderna.

- Hela IT-branschen rör sig mer mot att man löser existerande problem och jobbar med verklig data. Tidigare låg fokus på att förstå innebörden i data, medan det viktigaste nu är att förstå hur man hanterar data och vad man kan skapa utgående från den, säger Westerlund.

Magnus Westerlund tillsammans med den första gruppen av BDA-studenter.
Examensansvarige Magnus Westerlund (längst till höger) tillsammans med den första gruppen av BDA-studenter.


Framtidens heta ämne

Det praktiska tillvägagångssättet är något som genomsyrar alla Arcadas utbildningar. Masterutbildningarna är därtill uppbyggda så att de går att avlägga samtidigt som man jobbar.

- Behovet av utbildning tar inte slut för att man börjar jobba – tvärtom. Enligt mig består arbetslivet av livslångt lärande. Arbetsgivaren har en viktig roll i att stöda sina anställda i detta, säger Kurt-Eerik Ståhlberg, som jobbar på ReadPeak, ett startup-företag som fokuserar på digital innehållsmarknadsföring.

Ståhlberg har tillsammans med en annan kollega från företaget precis slutfört masterutbildningen efter att först ha gått specialiseringsstudierna i BDA.

- Big Data Analytics är ett extremt trendigt ämne och efterfrågan på kunskap är enorm. Studierna behandlade området ur ett brett perspektiv, men gav mig samtidigt möjligheten att specialisera mig på det som var aktuellt för mig och min arbetsplats, säger Ståhlberg.

Ansökan till specialiseringsutbildningen i Big Data Analytics är öppen fram till 23.8.2019. Läs mer här!
Mer information om masterutbildningen i Big Data Analytics hittar du här

Utbildning