Arcadas campus är öppet med början från 3.8. Dörrarna till campus är öppna för studenter och allmänheten vardagar kl. 8-16. 

Verksamheten har skett på distans sedan coronapandemins utbrott i mars. Högskolan återupptar arbetet på campus under säkra förhållanden genom att aktivt följa rådande begränsningar och myndigheternas anvisningar och rekommendationer för att minska smittspridning. Mer detaljerade anvisningar för hösten ges i mitten av augusti då högskolans säkerhetsteam gjort en ny lägesbedömning.

Vi rekommenderar fortsättningsvis att besöka campus enbart då ditt ärende inte går att sköta på distans. Vi påminner särskilt om att fortsättningsvis iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd då du vistas på campus. 

Campus