EBC:s generalsekreterare Eugenio Quintieri och Eija Källström, projektledare för EDU-SMEs och lektor i företagsekonomi vid Arcada.
EBC:s generalsekreterare Eugenio Quintieri och Eija Källström, projektledare för EDU-SMEs och lektor i företagsekonomi vid Arcada.

UEAPME är en paraplyorganisation för europeiska arbetsgivarorganisationer med sammanlagt 12 miljoner små och medelstora företag (SMEs) som medlemmar. När UEAPME tillsammans med medlemsorganisationen EBC i går ordnade ett seminarium i Bryssel  lyftes Arcadas projekt EDU-SMEs fram som ett "best practise"-exempel för hur projekt såväl kan stöda småföretagare som skapa nya samarbetsplattformer för SMEs och högskolor över ländergränser.

Eija Källström, projektledare för EDU-SMEs och lektor i företagsekonomi vid Arcada, är på plats i Bryssel där hon presenterade projektet. Hon gläds över att det var ett av få utvalda som behandlades under seminariet. De deltagande EU-finansieringsprogrammen, som t.ex. Central Baltic (som finansierar EDU-SMEs), Horizon 2020 och Erasmus+, representerades av endast ett projekt vardera.
– Vi har arbetat långsiktigt på Arcada för att bygga upp kompetenser och skapa goda nätverk inom det här området, berättar Källström. Vi har en gedigen projektportfölj inom SME internationalisering och t.ex. har det tangerande projektet NOBANET redan tidigare uppmärksammats av Europeiska Kommissionen som ett exempel på hur högskole- och affärsvärlden kan samarbeta för att stöda internationalisering. Det som är så spännande nu är att det är arbetsgivarsidan som vill lyfta fram vårt sätt att arbeta på. Det ger både god synlighet och möjligheter att knyta nya viktiga kontakter. 

Presentationen väckte stort intresse i Bryssel och EBC:s generalsekreterare Eugenio Quintieri är en av de som ser stor potential för EDU-SMEs metodologi även på ett europeiskt plan.
– Vårt fokus ligger på program och projekt som på allvar kan bidra med något värdefullt för små- och medelstora företag, konstaterar han.

EDU-SMEs, som innefattar högskolor i Finland, Estland och Lettland, vilar på tanken om att högskolor och företag har stor nytta av att arbeta närmare varandra kring internationaliseringsfrågor. Högskolorna hjälper företag att nå ut på sina målmarknader samtidigt som de deltagande studenter får chansen att arbeta med riktiga cases och skaffa sig värdefulla kunskaper och erfarenheter redan under sin studietid. Projektet har även lett till att en gemensam e-kurs har skapats, "International business strategies of SMEs", och man har använt ny teknologi som t.ex. webinars för att samla företag från alla medlemsländer.

Enligt Källström är förklaringen till projektets goda genomslag ett målinriktat arbete med fokus på att bygga goda nätverk.
– När det handlar om internationalisering är goda samarbetsnätverk väsentliga, säger hon. Arcada har breda nätverk som länkar till marknader utomlands och på så sett kan få ett riktigt genomslag. Det är ingenting som byggts upp över en natt, utan är resultatet av flera års aktivt arbete.

Läs mer om EDU-SMEs här.

Forskning