Jan Nåhls.
Jan Nåhls.

Jan Nåls, överlärare i mediekultur vid Arcada, har valts in i Finlandssvenskt filmcentrums styrelse. Han ser Arcada som en central aktör inom den finlandssvenska filmen i framtiden.

Finlandssvenskt filmcentrum är en intresseorganisation som arbetar för en levande filmkultur på svenska i Finland och verkar för att synliggöra den finlandssvenska filmen på olika plan. I organisationen vill Jan Nåls bidra med nya perspektiv på film från ett utbildningsperspektiv – både lokalt, nationellt och internationellt.

- Den finlandssvenska filmen står inför stora utmaningar, men också stora möjligheter, precis som branschen i stort när själva filmbegreppet utvidgas och förändras. Den finlandssvenska filmen är en liten del av en global bransch, men samtidigt kan vårt minoritetsperspektiv vara en värdefull resurs, inte minst tack vare vårt naturliga samarbete med övriga nordiska aktörer, säger Nåls.

Filmcentrum vill informera allmänhet och beslutsfattare om finlandssvenska filmfrågor, och verka för ett ökat utbud av svenskspråkig och nordisk film i Finland. Organisationen vill också påminna filmbranschen och andra beslutsfattare om behovet av bland annat svenskspråkig textning av film, anslag för svenskspråkig filmproduktion och behovet av svenskspråkiga versioner av utländska barnfilmer.

Som den enda svenskspråkiga film- och mediautbildningen i Finland ser Nåls Arcada som en central aktör inom den finlandssvenska filmen i framtiden.

- Utbildningens tyngdpunkt och pedagogik påverkar den finlandssvenska filmen både nu och i framtiden genom samarbeten med andra aktörer, men också konkret genom personal och studenter och deras verksamhet. Den finlandssvenska filmens framtid ligger hos de unga filmskaparna, och jag vill gärna lyfta fram deras röst i organisationens verksamhet.

Läs mer om den finlandssvenska filmens framtid i Jan Nåls inlägg i Arcada-bloggen Kultur och Media.

Utbildning