Jacob Jungell fungerar som projektanställd med ansvar för Arcadahallens materialanskaffning och verksamhet.
Jacob Jungell fungerar som projektanställd med ansvar för Arcadahallens materialanskaffning och verksamhet.

I februari står Arcadahallen klar på campus i Arabiastranden. De nya högklassiga utrymmena betjänar huvudstadsregionens blivande toppidrottare, och utrustas med moderna miljöer för att kunna utbilda framtidens proffs inom hälsa och välfärd.

I undervisningen kommer Arcadahallen främst att användas av de blivande idrottsinstruktörerna och fysioterapeuterna, men under kvällar och veckoslut öppnas även dörrarna för såväl studerande och personal som externa hyresgäster och kunder.
– Hallen innebär ett enormt lyft för vårt campus och att våra blivande instruktörer kan öva på sitt kommande yrke i ändamålsenliga och moderna utrymmen. Gällande undervisningen har ledorden varit av studerande för studerande, konstaterar Jacob Jungell och berättar att även yrkesinstitutet Prakticum kommer att använda hallen i undervisningssyfte.

Jungell har varit med i planeringsgruppen sedan byggstarten år 2017 och arbetar sedan augusti heltid som projektanställd med ansvar för Arcadahallens verksamhet och materialanskaffning.
– Under hela projektets gång har vi genomgående haft fokus på redskap i tiden. Genom att göra smarta val av redskap stöder det även dagens moderna träningsmetoder, konstaterar Jungell och berättar att det nya gymmet endast kommer att innehålla få ”traditionella gymmaskiner” och utrustas med helt ny utrustning.
 

Central målsättning att Arcadas testverksamhet ännu mer känd

Förutom gymmet innehåller den nya Arcadahallen ett testlabb som kommer att användas i såväl undervisnings- och forskningsverksamhet samt erbjudas till kunder.
– I testlabbet kan vi utföra mångsidig konditionstestning. Bland annat kan vi göra syreupptagningstest, kroppssammansättningsmätning (in-body), olika typer av muskeltest och hopptest, berättar Jungell.
I samband med bollplanen kommer man även att kunna utföra snabbhetstest och olika fälttest.

Dessutom byggs i anslutning till testlabbet ett så kallat living lab – dvs. undervisningsutrymmen som kommer att medföra att större studentgrupper kan följa med de mätningar som görs i labbet via tv-skärmar och på så vis bli delaktiga i det som pågår i labbmiljön.
– Målsättningen är att Arcadas testverksamhet ska bli ännu mer känd, och genom de nya utrymmena har vi alla förutsättningar för detta. Mätningarna lämpar sig främst för aktiva vardagsmotionärer och kan beställas till ett förmånligt pris, även av allmänheten, berättar Jungell.

Gällande bollhallen, som till sin storlek motsvarar en fullstor basketplan, har man nu även inlett diskussioner med potentiella hyresgäster.
– Hallen kommer att stödja toppidrottare, men även blivande toppidrottare dvs. juniorverksamhet, vilket har varit viktigt för oss att poängtera. Idrottshallen är byggd kring tanken att den ska stödja träningen av färdigheter som behövs vid olika sporter, och inte för att konkret lära sig utöva grenarna, konstaterar Jungell.

Den 13 september firas taklagsfest vid Arcadahallen och bokningarna för hallen och gymverksamheten öppnar under våren 2019. Inflyttningsklar är Arcadahallen den 1 februari.